สิ่งที่ดีที่สุดในการเติมชีวิตคือ 'การอ่าน'

นอกจากจะเป็นการเติมสิ่งที่ขาดแล้ว

การอ่านยังคอยเชื่อมโยงสิ่งที่รู้ให้เรามากขึ้น

แล้วรู้อย่างต่อเนื่องไปถึงความเข้าใจ

เราจะใช้ชีวิตอย่างแข็งแรง ไม่มีวันสึกหรอ

เพราะเราหมั่นซ่อมแซมมันอยู่เสมอ

ส่วน 'การเขียน' จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างถูกต้องและปลอดภัย

เพราะเวลาเขีบนหนังสือ เราจะได้อยุ่กับตัวเองจริงๆ

แบบนิ่งๆเงียบๆ ทุกครั้งที่เขียนอะไรลงไป

เราจะไดทบทวนชีวิตอย่างละเอียดอีกขึ้นหนึ่ง