บางคนเป็นคนตรงมาก ยอมหักไม่ยอมงอ ในสังคมปัจจุบันค่อนข้างหายาก โดยเฉพาะคนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ลองมาดูว่าคนตรงเขาเรียกว่าอย่างไร   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> ภาษาไทย </p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> ขวานผ่าซาก</p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> To split hard wood with an axe.</p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> หรือ เถรตรง</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>   To be as straight as a senior monk. </p><p></p><p>  ภาษาอังกฤษเรียกว่า  </p><p>  </p>  To call a spade a spade.   Spade = พลั่ว    <div id="smileyDIV11"><div style="text-align: center"></div></div><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> </p>   พูดอย่างตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าจะไม่สุภาพ  การพูดมีความสำคัญเหมือนกัน บางคนเป็นโคนันทวิศาล ก็ควรพูดกับเขาอย่างไพเราะหน่อย  <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> ดูภาษาไทยต่อไปดีกว่า</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p>   <p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>   To take coconuts to sell in the orchard.  </p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> เอาแป้งนวลไปขายชาววัง</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"></p><p>   To take face powder to sell to palace  ladies.   </p><p> </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal"> ตรงกับภาษาอังกฤษว่า</p><p>   To carry coals to Newcastle.   ผู้เขียนสันนิฐานว่าที่ Newcastle คงมี coals(=ถ่านหิน) มาก </p><p></p>   <div id="smileyDIV8"><div style="text-align: center"></div></div><p>        ผู้ใหญ่สมัยก่อนมักสอนลูกหลาน รวมถึงผู้เขียนด้วยว่า ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน เป็นคำสอนที่ผู้เขียนยังใช้ ประจำใจเสมอๆท่านละมีคำสอนดีๆ มาฝากกันบ้างไหมครับ   </p><p></p><p> ขอบคุณข้อมูลจาก Have Fun with Thai Proverbs.</p>