“ K.M. เพื่อการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา”

โรงเรียนต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานจึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการ....จะใช้ K.M. เป็นตัวขับเคลื่อน
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ช่วงบ่าย ได้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “ ความก้าวหน้าโครงการ K.M. ร่วมระหว่าง สพท.สพ.๒ กับ สกว. ” โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ได้สรุปรายงานว่าจะใช้ หัวปลาคือ “ K.M. เพื่อการรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา” เพราะโรงเรียนจะต้องรับการประเมินรอบ ที่ ๒ ซึ่งจากการประเมินในรอบที่ ๑ มีมาตรฐานที่โรงเรียนต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานจึงจำเป็นที่จะต้องหาวิธีการในการบริหารจัดการ จึงได้ข้อสรุป ว่าจะใช้ K.M. เป็นตัวขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ และใช้ระบบ TopStar เป็นเครื่องมือ โดยนำมาตรฐาน ตัวชี้วัดและคุณลักษณะของโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน ในฝัน เป็นกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ประยุกต์กับ “การปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน” ที่ครูจะต้องทำวิจัยเพื่อพัฒนาอีกด้วย โรงเรียนจึงบูรณาการสิ่งต่างๆ สิ่งใหม่ๆ เข้าหากัน เพื่อครูจะได้ไม่เกิดความเครียด เรากำหนดว่าจะต้องมีการพบปะกันเป็นประจำคือทุก วันที่ ๕ ของทุกเดือน แต่หัวปลาย่อยจะมีการพบปะในช่วงเช้า หรือช่วงเย็นในแต่ละวัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

คำสำคัญ (Tags)#tongkoon

หมายเลขบันทึก: 45600, เขียน: 21 Aug 2006 @ 13:42 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)