“หนึ่งโรงเรียนประถมศึกษา หนึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษา”

  ติดต่อ

  “โรงเรียนในฝัน..บรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยง...  
“หนึ่งโรงเรียนประถมศึกษา หนึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษา” เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขตพื้นที่เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นใหม่ “หนึ่งโรงเรียนประถมศึกษา หนึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษา” ซึ่งมีโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๑ คือโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ที่เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง ๓ โรง ส่วนรุ่นที่ ๒ นี้ เขตพื้นที่ได้คัดเลือกโรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โรงเรียนบ้านท่าพระยาจักร โรงเรียนทุ่งคอก(สุวรรณสาธุกิจ) ซึ่งโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนเดียวที่ผ่านการประเมินจากท่านปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ด้วยคะแนน ร้อยละ ๙๐ สามารถเผยแพร่ผลงานและเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนในฝันทุกโรงเรียนได้ การพูดคุยครั้งนี้เพราะโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกในรุ่นที่ ๒ นี้ ไม่เคยทราบรายละเอียด ข้อมูลต่างๆ เลย เขตพื้นที่โดยท่านอนุสรณ์ ฟูเจริญ จึงได้จัด K.M. ขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมิน ซึ่งโรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีความดีเด่น และมีความพร้อมอยู่แล้ว แต่บุคลากรมีความกังวลสำหรับคำว่า “โรงเรียนในฝัน” โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา ๑ ยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำหากทุกโรงเรียนต้องการ ขอเอาใจช่วย ให้ค้นพบศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่มแต่ละด้าน แล้วพัฒนาให้ต่อเนื่อง โดดเด่น ..เพื่อที่จะได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๒ ในเวลาต่อไป.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1

หมายเลขบันทึก: 45599, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:41:08+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #tongkoon

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)