เลิกเงินปากถุง ตีกัน ขรก.ทุจริต

เลิกเงินปากถุง ตีกัน ขรก.ทุจริต
นายสำราญ ภูอนันตานนท์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเรื่องการเอื้อประโยชน์ในการจัดหาพัสดุภาครัฐ เปิดเผยว่า สตง. กำลังศึกษาความเป็นไปได้ที่จะให้ส่วนราชการยกเลิกการจ่ายเงินล่วงหน้าให้กับ   ผู้รับเหมาที่ชนะการประมูลก่อนเริ่มก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการจ่ายเงินล่วงหน้าอยู่ที่ระดับ 5-15% ของมูลค่าโครงการลงทุน คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) พิจารณาและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขกฎหมาย   ทั้งนี้จากการศึกษาของ สตง. พบว่าการจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมา ไม่สามารถแยกแยะได้ว่า เป็นเงินที่นำไปซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อเตรียมการก่อสร้างทั้งหมดหรือไม่ บางโครงการโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป หากต้องจ่ายล่วงหน้า 5% หรือคิดเป็นเงิน 50 ล้านบาทนั้น อาจจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเงินปากถุงที่ผู้รับเหมาจ่ายให้กับข้าราชการที่ทุจริตก็ได้ นายสำราญ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการตรวจสอบว่า มีเงินปากถุงที่ผู้รับเหมาจ่ายให้กับข้าราชการที่ทุจริตจำนวนเท่าใดนั้นไม่สามารถระบุได้เพราะไม่มีตัวเลขแสดงไว้อย่างชัดเจน แต่หากยกเลิกเงินจ่ายล่วงหน้าจะทำให้ผู้รับเหมาต้องใช้เงินสดส่วนตัว จ่ายเป็นเงินสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเท่ากับว่าผู้รับเหมาต้องมีภาระในการบริหารเงินสดมากขึ้น และอาจมีภาระเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่ต้องไปขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินหรือใช้การค้ำประกันจากสถาบันการเงิน เพื่อมาดำเนินโครงการก่อสร้างในระยะแรก ก่อนที่เบิกจ่ายเงินงวดแรกจากสำนักงบประมาณ   ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้โปร่งใสและลดการทุจริตลงได้มาก เดลินิวส์  21  ส.ค.  49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#การทุจริต

หมายเลขบันทึก: 45578, เขียน: 21 Aug 2006 @ 11:23 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)