ปี2 แห่งการพัฒนาทักษะการคิดด้วยโครงงาน

กลุ่มธีรวุฒิ(แสน)ต้องการทำจักรยานเก็บขยะ เขาวาดเค้าโครงมาให้ดู

รอชมพร้อมๆๆกันนะค่ะว่าจะเป็นจักรยานไหม

ลุ้นสุดๆๆ