- เครื่องประดับบอกความในใจได้ สร้อยข้อมือกำไล ผู้ใดสวม จะบอกให้รู้ถึงการเป็นคนร่าเริงสดใส  ชอบแสวงหา ต้องการสิ่งใดก็อยากให้ได้ดังใจ สิ่งประดับข้อมือ เป็นกรอบตกแต่งมือ บอกบุคลิกทางการแสดงออก ใช้มือช่วยในการพูดและแสดงความรู้สึก ขณะที่ใช้มือเขี่ยกำไล หรือสร้อยข้อมือ  แสดงว่าพยายามปิดบังเรื่องที่อยากจะพูดแต่ไม่ได้พูด

- ต่างหู ผู้ที่ใส่ต่างหูจะแสดงฐานะ  ให้เห็นทันทีที่เห็นหน้า บอกตำแหน่งและความร่ำรวยทันทีที่รู้จัก