วันนี้ 20 สิงหาคม 2549 หลังจากได้ติดต่อประสานงานกับคุณอ้อย มยุรี เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ เรื่องที่ชาวเลขานุการคณะ สถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการกอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการจะเลี้ยงเกษียณอายุราชการของ คุณพี่สังวาลย์ คุณพี่วิฑูรย์ และ คุณพี่ประพรพรรณ แล้ว ตกลงว่า จะเลี้ยงกันในวันที่ 28 สิงหาคม 2549 เวลา 11.00 น. ณ ห้องอาหารครัวริมน้ำ จึงขอเชิญทุกคนผ่านทางบล็อกเป็นอันดับแรกนะคะ งานนี้ คุณพี่ตู่ กิติพงษ์ เลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พี่ใหญ่ของพวกเรา จะเป็นคนออกหนังสือเชิญเป็นทางการ คุณอาภรณ์ เลขานุการคณะเทคนิคการแพทย์ รับจะซื้อของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ ใครที่ไปร่วมงานได้หรือไม่ได้กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยเพื่อจะได้เตรียมอาหารพอดีนะคะ แล้วเราจะได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง เลขา/ผอ มข. กันในเรื่องต่างๆอีกมากมายนะคะ