ใบหน้าเล็ก ควรไว้ผมปรกหน้า ทำลอนใหญ่ เพื่อให้มองดูใบหน้าเยาว์วัยขึ้น อย่าไว้ผมสั้น เหยียดตรง จะทำให้มองดูใบหน้าเล็ก คนที่ผมพองออกต้องตัดบ่อยกว่าคนที่มีผมเหยียดตรง

 ถ้าต้องการให้ใบหน้าดูอ่อนกว่าวัย ควรปล่อยผมปรกหน้าเล็กน้อย จะมองดูดีกว่าปล่อยผมเหยียดตรง

 ผมที่เป็นเส้นบางร่วงง่าย ไม่ควรไว้ผมยาวเกินต้นคอ ไม่ควรซอยสั้น หมั่นเล็มให้สั้นทีละน้อย ถ้าผมเป็นคลื่น ควรซอยผมดีกว่าตัดตรง