แนะนำแบบสอบถามวิจัย

ผมไม่แน่ใจว่าห้องสมุดแห่งนี้มีบริการจัดทำทำเนียบผู้รู้ แหล่งเรียนรู้ คนเก่ง คนดี ว่าเป็นใคร จะให้ความรู้หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ในเรื่องใด อยู่ที่ไหน ทำ Mapping ติดถาวรในห้องสมุด หรือทำเป็นแผ่นพับแจก ถ้ามีบริการนี้อยากให้กำหนดเป็นหัวข้อคำถามไว้ด้วย
  •  แบบสอบถามวิจัย

  • หยุดงานวันเสาร์ สัญญากับตัวเองว่าจะดูแบบสอบถามเพื่อการวิจัยให้น้องกุ้ง น้องกุ้งหรือน้องจุฑารัตน์ ธีรธร บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งกำลังเรียนปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อยู่ในระหว่างทำวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงทำหนังสือที่ ศธ 0518.07/1196 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2549 ขอความร่วมมือให้เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามให้
  • น้องกุ้งกำหนดหัวข้อทำวิทยานิพนธ์ เรื่อง"การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการให้บริการการเรียนรู้ตลอดชีวิตของห้องสมุดประชาชน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช" ซึ่งก็เป็นวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ แบบสอบถาม มี 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
  • หัวข้อวิทยานิพนธ์อ่านแล้วน่าสนใจไม่น้อย ผู้ทำก็ยกร่างมาได้ดีครอบคลุมประเด็นงานที่ทำอยู่เป็นส่วนใหญ่ ผมจึงไม่แนะนำอะไร แต่มีบางอย่างที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ที่ผมเห็นว่าถ้าจะได้เพิ่มเติมเข้าไป จะทำให้เครื่องมือนี้สมบูรณ์มากขึ้น
  • ในตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ในหัวข้อที่ว่าด้วย อายุ น้องกุ้งเขากำหนดช่วงอายุมา 4 ช่วงให้เลือก คือ น้อยกว่า 20 ปี 20 - 29 ปี 30 -39 ปี และมากว่า 40 ปี กับหัวข้อที่ว่าด้วยระดับการศึกษาระดับการศึกษา ซึ่งน้องกุ้งแบ่ง 3 ระดับให้เลือก คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ผมเห็นว่าน่าจะปรับในสองประเด็นนี้ ประเด็นอายุน่าจะได้ซอยช่วงอายุยืดออกไปจนถึงผู้สูงอายุ ถ้าไม่ซอยอย่างนี้แล้ว อาจจะแปลความไปว่ามากกว่า 40 ปี ก็คือผู้สูงอายุได้ ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ หัวข้อวิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต คือตั้งแต่วัยเด็ก วัยทำงานจนกระทั่งผู้สูงอายุ ส่วนหัวข้อเกี่ยวกับระดับการศึกษานั้น ผมว่าน่าจะเพิ่มระดับต่ำกว่าระดับประถมศึกษาเข้าไปด้วย ต่ำกว่า ป.6 ที่อ่านออกเขียนได้ก็มีเยอะไป ไม่ว่าจะเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือคนทั่วไป ที่จบหลักสูตรเก่า ป.4 มา ก็น่าจะตอบคำถาม อ่าน เขียนแสดงความคิดเห็นได้ แต่อาจจะยุ่งยากหน่อย ที่ให้เพิ่มตรงนี้เพราะจะทำให้ได้ความคิดเห็นจากกลุ่มคนอีกจำพวกหนึ่งที่น่าสนใจครับ
  • ในตอนที่ 2 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ใช้บริการห้องสมุดประชาชนอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  ผมไม่แน่ใจว่าห้องสมุดแห่งนี้มีบริการจัดทำทำเนียบผู้รู้ แหล่งเรียนรู้ คนเก่ง คนดี ว่าเป็นใคร จะให้ความรู้หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ในเรื่องใด อยู่ที่ไหน ทำ Mapping ติดถาวรในห้องสมุด หรือทำเป็นแผ่นพับแจก ถ้ามีบริการนี้อยากให้กำหนดเป็นหัวข้อคำถามไว้ด้วย
  • ส่วนในตอนที่ 3 ตอนสุดท้ายที่เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดได้ให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ นั้น ตอนนี้ผมเป็นห่วงว่าจะไม่มีข้อมูลย้อนกลับมา ประสบการณ์ที่ผมทำวิจัยมาก็เป็นเช่นนี้ เป็นข้อจำกัดประการหนึ่งของเครื่องมือชนิดนี้ จะทำอย่างไรให้ได้ข้อมูลกลับมา น้องกุ้งลองคิดดูเอง อาจจะใช้วิธีการจูงใจอะไรไหม เพราะข้อมูลที่ฝังลึกในคนถ้าเขาได้เล่ากลับมาจะมีคุณค่ามาก
  • นั่งอ่านข้อคำถามก็ทำให้เข้าใจงานที่บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนยุคปัจจุบันเขาทำกัน รู้สึกว่าก้าวหน้าไปเยอะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#การวิจัย#วิทยานิพนธ์#แบบสอบถามวิจัย#การพัฒนางานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 45365, เขียน: 19 Aug 2006 @ 20:57 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 15:25 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
     เยี่ยมเลยครับพี่ ทำไมวิถีมันถึงได้คล้าย ๆ กันนัก ผมกำลังนั่งดูของพยาบาล รพ.พัทลุง อยู่ตอนนี้เลยครับ จะเล่าให้ฟังบ้างหากเสร็จแล้ว
แบบฉบับชีวิตคล้ายๆกันมั่งครับ
แซม
IP: xxx.120.182.204
เขียนเมื่อ 

คือว่าผมเรียนปี3ครับ ได้รับมอบหมายให้ทำวิจัย แต่ไม่รู้เรื่องเลย อยากให้ช่วย แนะนำหน่อย

ว่าบท1ทำไร บท2ทำไร ครับถ้าได้ขอขอบพระคุณมากๆๆครับ

นางสาวยุพินดา พรมมา
IP: xxx.26.113.148
เขียนเมื่อ 

อยากหั้ยพี่ช่วยแนะนำงานวิจัยเรื่องศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสืบค้นสารนิเทศจากระบบฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน

ตอนนี้กำลังทำแบบสอบถาม ไม่รู้เรื่องเลย ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ