การเมืองภาคพลเมือง

การเมืองภาคพลเมืองคือ การเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสำนึกทางการเมืองของกลุ่มประชาชน เพื่อลดการครอบงำของอำนาจรัฐ รวมทั้งโอนอำนาจบางส่วนมาให้ประชาชนได้ดูแลชีวิตตนเอง

         

             เมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2554  ไ้ด้รับเชิญจาก  นายโกวิทย์  สักหวาน ประธานสภาองค์กรชุมชน ตำบลตะโหมด  ให้เข้าร่วม"โครงการเรียนรู้และพัฒนาสิทธิทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ "

      กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม มีทั้งประธานสภาองค์องค์ชุมชนโซนใต้  ซึ่งมี อำเภอ ตะโหมด อำเภอเขาชัยสน อำเภอบางแก้ว อำเภอปากพะยูน และอำเภอป่าบอน วปช.(ผู้ที่จบหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันชุมชนทั้งสองรุ่น )อสม.กลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆและเยาวชนจากตำบลเขาชัยสน

       โดยมีคุณ โกศล พรหมช่วย สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองพัทลุง  ดำเนินรายการและอาจารย์ กาจ ดิษฐาอภิชัย คอยจับประเด็นและช่วยเติมเต็ม อาจารย์ ไพทูรย์ เผือกสม จากวิทยาลัยภูมิปัญญามหวิทยาลัยทักษิณ มาสรุปรวบยอด 

คุณโกศล พรหมช่าวสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง

       ทำให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจประเด็นของสิทธิตามรัฐนูญมากขึ้น นอกจากได้รู้ถึงสิทธิ์แล้วยังได้รู้ถึงหน้าที่ โดยเฉพาะ"การเมืองภาคพลเมือง" ที่หลายคนกล่าวถึงแต่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินคำนี้

การเมืองภาคพลเมืองหมายถึง  

>.การเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสำนึกทางการเมือง ของกลุ่มประชาชน เพื่อลดฐานะครอบงำของรัฐ  รวมทั้งเพื่อโอนอำนาจบางส่วนมาให้ประชาชนใช้ดูแลชีวิตของตนเอง

" การเมืองภาคพลเมืองในความหมายอย่างกว้างคือ

>.ปฎิกริยาโต้ตอบการใช้อำนาจรัฐ และเป็นกิจกรรมถ่วงดุลอิทธิพลการครอบงำ   ของระบบตลาดเสรีในภาคประชาชน

"  อาจารย์ เสกสรรค์ ประเสริฐกุล "ได้ให้ความหมายของการเมืองภาคพลเมืองว่า

>. " กระบวนการใช้อำนาจโดยตรงของประชาชน  หมู่เหล่าต่างๆ ซึ่งมากกว่าการเลือกตั้งและไม่น้อยไปกว่าการมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายตลอดจนตัดสินใจเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงตน" 

     ได้เรียรู้เรื่องการเมืองภาคพลเมือง  ได้รับรู้ถึงการต่อสู้ของพี่น้องชาวมูเซอ ทำให้ยิ่งนึกถึงหนานเกียรติที่ทำการเมืองภาคพลเมือง เพื่อโอนอำนาจบางส่วนมาให้ประชาชนได้ดูแลชีวิตตนเอง

เจ้าภาพ โกวิทย์ สักหวาน ป.องค์กรชุมชนเทศบาล ตะโหมด

อ.กาจ  ดิษฐาอภิชัย บอกว่าเรากำลังถูกครอบงำจากการเมือง

อ.ไพทูรย์ เผือสม สรุปเวที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียน

คำสำคัญ (Tags)#สภาองค์กรชุมชนเทศบาลปากพะยูน#การเมืองภาคพลเมือง อ.เสกสรรค์ ประเสริฐกุล#วปช. อ.ไพทูรย์ เผือกสม#วิทยาลัยภูมิปัญญษท้องถิ่น

หมายเลขบันทึก: 452285, เขียน: 04 Aug 2011 @ 00:19 (), แก้ไข: 16 Jun 2012 @ 12:26 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 8, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

การเมืองภาคพลเมือง

การเมืองภาคประชาชน

กำลังตื่นตัวกันมากขึ้น

เกิดองค์ประกอบ 3 เส้า  

ประชาธิปไตย+นักการเมือง (ยกตระกูล) +ประชาชน

ทั้งสามควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกัน 

ตอนนี้ ท่านผู้เฒ่าเห็นว่าควรพัฒนาส่วนไหนก่อนดีครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

"การเคลื่อนไหวอย่างมีจิตสำนึกทางการเมือง ของกลุ่มประชาชน"

เป็นคำพูดที่ยิ่งใหญ่มากๆๆ ครับ อยากให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย ที่การเคลื่อนไหวมีการขับเคลือนโดยภาคประชาชนจริง ๆ ที่ไม่มีวาระซ่อนเร้น

สวัสดีครับท่านอาจารย์ โสภณ แหมโจทย์ นี้น่าไปภามคณะปฎิรูปประเทศไทยน่ะ

(ประชาธิปไตย+นักการเมือง (ยกตระกูล) +ประชาชน

ทั้งสามควรได้รับการพัฒนาไปพร้อมๆกัน )

ทั้งสามส่วนสำคัญที่สุด

ประชาธิปไตยก็พัฒนามา เจ็ดสิบกว่าปี ยิ่งพัฒนา ยิ่งถอยหลังเข้าคลอง(หลายคนบอก)

นักการเมืองยกตระกูล และผูกขาด นี้ก็พัฒนามาจุดสุดยอด เป็นเครือข่ายรวมทุน การเมือง/ พ่อค้า/ นักวิชาการ (กฎหมาย)

ส่วนที่ สามคือประชาชน เขาก็บอกว่าประชาชนของเราพัฒนาแล้ว แต่การเมืองท้องถิ่นที่พบเห็น ประชาชนก็พัฒนาทางการเมือง

คือเขามีนโยบายว่า

"สามร้อย ไม่ใส่

ห้าร้อยแบ่งปัน(พรรคคโน้นบ้างพรรคนี้บ้างแบ่งๆกัน)

หนึ่งพัน ลูกโดด

แต่ถ้าสองพัน โกรธกันมาเป็นปีก็ใส่ให้

จากการที่ผมทำเรื่องสิทธิชุมชน โโยเฉพาะสิทธิตาม ม.66ุึ - 77 ตามรธน 50 พบว่าต้องพัฒนา ประชาชนให้เข้าถึงสิทธิ และหน้าที่

โดยเฉพาะหน้าที่ของพลเมือง ดังนั้นจึงขอตอบว่า ถ้าจะเปลี่ยนแปลงสังคม ต้องเปลี่ยนจากฐานราก จึงมั่นคงและยั่งยืน.........ครับท่านอาจารย์

สวัสดีครับครู บินหลาดง

ต้องปลดล๊อกการครอบงำ และทำลายอำนาจซ้อนอำนาจ

เราถูกครอบงำโดยระบบอุปภัมถ์

อำนาทางเศรษฐกิจ ก็ผู้มีอำนาจเหนือเศรษฐกิจ

อำนาจทางการเมืองก็มีผู้อยู่เหนือนักการเมือง อำนาจทางกฎหมายก็อยู่ในมือนักกฎหมายที่ร่าง รธน.เพียงไม่กี่คน

อำนาจแห่งการทำความจริงให้ปรากฎก็มีการซ่อนเร้น

ผมจึงมีความเห็นว่าเราต้องกลับมาทบทวนตัวเองหาทิศทาง นำชุมชนให้เข้าใจในสิทธิชุมชน

เขียนเมื่อ 

เหมือนน้ำน้อยแพ้ไฟไหมคะ ภาครัฐมีอำนาจล้นฟ้า กับประชามีแค่ใจเป็นอาวุธ ใจของนักสู้ภาคพลเมือง

เขียนเมื่อ 

ติดใจขอกลับมาอีกรอบครับ........

อยากเห็นประชาชนรวมตัวกันใช้ Vote No

เป็นเครื่องมือ หากไม่ปรับปรุงตัว ไม่ยอมเลือก

หาก Vote No มีจำนวนมากกว่าคนที่มาที่1

อะไรจะเกิดขึ้น น่าคิดไหมครับ

ผู้เฒ่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้บอกหน่อยครับ

จะได้ช่วยกัน

สวัสดีน้องน้ำชา

ชาวประชสร่วมใจ บอกให้เขารู้ถึงสิทธิ หน้าที่ แต่ก็งถูกครอบงำจาก การอุปถัมภ์ ของนัการเมือง

+ตอนนี้มาอยูงานศูนย์ คุณภาพ ภาระงานจัดระบบไม่ค่อยได้ มีงานจรมาให้จัดเป็นประจำ

แต่ก็ดีต่อสุขภาพเพราะไม่ต้องขึ้นอยู่บุญ

ขอบคุณอาจารย์ โสภณ ที่มาแลกเปลี่ยนรอบสอง

หากโหวตโนมากกว่าเสียงคนมาที่ หนึ่ง น่าคิดเหมือนอาจารย์ว่า

แต่ปัญหาสังคมในชุมชนหมู่บ้าน การที่ไปพูดคุยให้คิด ให้เห็นถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลง มันยากมากๆ

เพราะเราเองจะถูกจัดการ

แม้แต่การไปชวนคุยเรื่องสิทธิ์ตามรธน. ก็มีขบวนการจัดการ

การจัดการทางสังคมไม่ได้ ก็จัดการทางครอบครัว

โดยกาใส่ร้ายป้ายสีว่ารับเงินจากองค์นั้นองค์กรนี้

ผมมีความเชื่อว่า"การสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน เป็นหนทางไปสู่การแก้ปัญหาปากท้อง และปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการดำรงอยู่

ปัจจุบันการเมืองเข้าครอบงำ "ทำให้คนใต้บางส่วน พึงพอใจกับการได้เงินสามร้อยห้าร้อย" เกิดขึ้นแล้ว

เพราะฉะนั้นจึงยังคงเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงต้องมาคนฐานรากอยู่ครับ ......จะนานแค่ไหนก็จะรอ

เขียนเมื่อ 

สู้ๆค่ะบัง555

เขียนเมื่อ 

เข้ามาสนับสนุน   ให้พลเมืองร่วมรักสามัคคี   ช่วยพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 

คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ส่วนตน   เป็นกำลังใจให้คนคิดดี ทำดี ค่ัะ

สู้ครับครู กาย แต่เดือนนี้สู้ไปหิวน้ำไป อากาศร้อนมาหๆ

อยากอยู่บ้านแต่ก็ต้องไปทำงานให้ชุมชน ในวันหยุด

สวัสดีครับครู สอน พาดพิงท่านไว้ในบันทึกกรรมการคัดเลือกครูสอนดี

เพราะต้องคัดให้ได้คนที่มีผลงานที่สมควรได้รับเป็นครูสอนดี