ผู้ที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้ต้องอาศัยความกล้าคิด และกล้าตัดสินใจในการลงทุนสิ่งที่ตัวเองสนใจ โดยการเริ่มต้นทำธุรกิจทุกครั้งต้องอาศัยการตัดสินใจยาวนานสำหรับผู้ที่ยังเคยมีประสบการณ์ แต่การทำธุรกิจนั้นไม่ได้ยากเลย หากทุกคนมีความรู้ ซึ่งผมจะอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่มีมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้มีความรู้การประกอบธุรกิจให้ได้ผลกำไรและถูกต้องตามหลักของวิชาการครับ