ระบบงาน KKU-MIS

  Contact

วันนี้รู้สึกทำสรุปนำส่งเงินรายได้กองคลังไม่สำเร็จ เนื่องจากค้นหาความผิดพลาดหลายครั้งไม่เจอ คิดว่าทำการบันทึกถูกต้องแล้ว แต่พอสรุปใบนำส่ง รายการ ใบนำฝากไม่ตรง   แต่ทางการเงินคณะเคยนำส่งเงินรายได้ด้วยระบบสามมิติมาแล้ก็ทำได้ ครั้งนี้งงมากๆๆ

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In หน่วยงานคลังและพัสดุ คณะเทคโนโลยี

Post ID: 45224, Created: , Updated, 2012-02-11 15:39:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #การเงิน

Recent Posts 

Comments (0)