" 31 ก.ค. 2554... สัมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ. เชียงใหม่"

"ครูดีคือ ปัญญาดี สอนดี ประพฤติดี พลเมืองดี"

                วัน อาทิตย์ ที่ 31 กรกฎาคม 2554  ไปสัมนาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู โดยอาจารย์จรูญ  วงศ์คำ 

                9.00 น. ลงทะเบียน

                9.30 น. เปิดพิธี และร่วมฟังการเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ โดย อาจารย์จรูญ  วงศ์คำ  มีสาระสำคัญ ดังนี้

                สมาชิกครูสหกรณ์มีประมาณ 26,000 คน เป็นหนี้แค่ 42 %  (ครูไม่ใช่ว่าจะจนไปซะหมดนะค่ะ) อาจารย์จรูญ บอกว่า ครูบรรจุ สควค. เงินเดือนจะเป็น 9,700 บาท ส่วนครูบรรจุทั่วไป เงินเดือนจะเป็น 8,700 บาท และปีหน้าถ้ารัฐบาลทำตามนโยบาย ครูจะได้เงินเดือนขึ้นเป็น 15,000 บาท (จะดีใจหรือว่ายังไงดี) ที่จริงรัฐบาลก็ควรเห็นความสำคัญของครูและเพิ่มเงินเดือนของครูให้มากกว่านี้ บางครั้งครูก็จำเป็นต้องทำสื่อการเรียนการสอน ก็ต้องควักเงินตัวเองออก เงินเดือนครูก็น้อยอยู่แล้ว บางครั้งเงินเดือนก็ยังไม่พอใช้เลย แต่ถ้าใครมีก็ฝากไว้เป็นทุนใช้ในตอนแก่

                การฝากเงินปัจจุบัน ที่สหกรณ์มีเงินฝากอยู่ประมาณ 4,608.08 ล้านบาท การฝากเงินก็มีอยู่หลายแบบซึ่งแต่ละแบบก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่างกัน

                1. ใช้สมุดบัญชีเงินฝาก                  ดอกเบี้ย  2.50  บาท

                2. เงินฝากออมทรัพย์  ถอนได้ทุกวัน  ดอกเบี้ย 2.50 บาท

                3. เงินฝากออมทรัพย์ ATM              ดอกเบี้ย 2.50 บาท 

                4. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ              ดอกเบี้ย 3.50 บาท

                5. ฝากประจำ                               ดอกเบี้ย 4.50 บาท

"จะเลือกฝากแบบฝากประจำ ไม่แน่ถ้ามีลูกอาจจะใช้ดอกเบี้ยเงินฝาก ส่งลูกเรียนได้"  หรือ ถ้าไม่มีเงินฝาก เปลี่ยนใจมากู้เงิน ซึ่งการกูเงิน ก็มี 3 ประเภท คือ

                1. ฉุกเฉิน  กู้ได้ภายใน 1 ชั่วโมง ให้เป็น 2 เท่าของเงินเดือน

                2. สามัญ   วงเงินสูงสุด 4 ล้านบาท

                3. พิเศษ    วงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ำประกัน

"ถ้าไม่อยากกู้เงินมาใช้ ก็ต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดและพอเพียง  ไม่ฟุ่มเฟือย แค่นี้เงินเดือนครูก็พอสำหรับคนที่พอเพียง" จะได้เปลี่ยนจากฝากเงินให้เขากู้ ดีกว่าเราไปกู้เงินฝากของเขา อนาคตจะมีเงินเป็นล้านหรือมากกว่านั้นถ้ารู้จักเก็บออม ทางทีดีควรจะเก็บ  20 % ของเงินเดือนเรา

                นอกจากนี้ถ้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ ก็จะได้รับการคุ้มครองโดยประกันชีวิต 2 กรมธรรม์     -  ประกันอุบัติเหตุ  1  แสนบาท

                         -   เสียชีวิตทันที่    5แสณบาท

                  สวัสดิการ ให้เงินผู้ที่เกญียณ   60/ 20 /100000

                              60 คือ อายุเกษียณ

                              20 คือ อายุสมาชิก

                        -  ทุนการศึกษาบุตร        3,800,00  บาท

                        -  ทุนสาธารณะประโยชน์  20 % ของเงินฝาก

ต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพครู

                  อาชีพครู แบ่งเป็น 3 ประเภท

                  1. ครูอัตราจ้าง

                  2. พนักงงานราชการ

                  3. ข้าราชการ

                  ซึ่งครูอัตราจ้างและพนักงงานราชการ ถ้าทำงาน 3 ปี สามารถสอบแข่งขันภายในเขตได้  ครู สควค. ถือว่าโชคดีมาก เพราะว่าจบมาได้บรรจุข้าราชการเลย เพราะฉะนั้น ฉันถือว่า วันนี้โชคดีมากที่สุดที่ได้ทุนโครงการ สควค. นี้

                  ครูที่ดี เป็นอย่างไร ?

                  การเป็นครูที่ดีนั้นแต่ละคนทำได้ไม่ยากแค่ มีความตั้งใจและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ซึ่งครูที่ดีนั้นจะต้อง.............

                  1. มีปัญญาความรู้ดี "รู้ทุกสิ่งในบางสิ่ง และรู้บางอย่างในทุกอย่าง"

                  2. สอนดี  ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลาย "ไม่มีวิธีใดสอนดีที่สุด"

                  3. ประพฤติดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และสังคม

                  4. พลเมืองดี ต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

                  จากนั้นเป็นการเล่าประสบการณ์ของนักศึกษาฝึกสอน ในหัวข้อเรื่อง "ปัญหาและอุปสรรคในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู"

                   โดยกลุ่มนักศึกษา สควค. ร่วมกันสรุปปัญหาและอุปสรรค ได้ดังนี้

                   1. ปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดจากตัวนักศึกษาเอง

                       นักศึกษายังมีปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมนักเรียนในห้องเรียน และนักเรียนไม่เคารพครู เป็นกันเองกับครูมากเกินไป เพราะคิดว่าเป็นรุ่นพี่ห่างกันไม่กี่ปี นักเรียนจึงไม่ค่อยจะเคารพครู

                    2. ปัญหาและอุสรรคที่เกิดจาก ผู้บริหารและนโบายของโรงเรียน

                        ผู้บริหารบางสถานศึกษา มีความเห็นไม่ตรงกัน ทำให้นักศึกษาไม่สามารถตัดสินใจทำอะไรได้อย่างถูกต้องและถูกใจผู้บริหารได้ อาจจะถูกใจบางคนแต่ไม่ถูกใจบางคน ทำให้นักศึกษาลำบากใจ

                   3. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก ครูพี่เลี้ยง

                       ครูพี่เลี้ยงบางคนไม่สนใจนักศึกษาฝึกสอน และนักศึกษาไม่รู้ว่าจะปรึกษาใคร และทำให้นักศึกษาดำเนินงานช้า

                   4. ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจาก อาจารย์นิเทศ

                      อาจารย์นิเทศบางคน แทนที่จะให้กำลังใจหรือแนะนำแก่นักศึกษาแต่กลับว่ากล่าวโดยใช้คำรุนแรง ทำให้นักศึกษาหมดกำลังใจ

ความประทับใจ :  สำหรับฉัน โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์ ได้ต้อนรับ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเป็นอย่างดี และให้กำลังใจตลอด

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ...นางสาววราพร เขื่อนแก้ว...ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

451929

เขียน

01 Aug 2011 @ 12:01
()

แก้ไข

12 Feb 2012 @ 20:09
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
อ่าน: คลิก