บันทึกเตือนความจำ ..แผนการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 2

ชื่อผู้ป่วย    หญิงไทย    อายุ  75 ปี   เพศหญิงโรค   Diabetes Mellitus ,  Hypertension การรักษา -  Glibenclamide (5 mg)                     2  tab oral OD ac -  Metformin (500 mg)                      2 tab oral BID pc - Amlodipine(500 mg)                       1 tab oral od pc    - นัด follow up 1  เดือน  วัตถุประสงค์       1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและครอบครัว2. เพื่อประเมินและติดตามการวินิจฉัยการพยาบาลจากการเยี่ยมบ้านครั้งที่ 1 (SCD1, SCD2)3. เพื่อประเมินครอบครัวโดยใช้แฟ้มสุขภาพประจำครอบครัว4. เพื่อประเมินและประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็มในการเก็บรวบรวบข้อมูลและ    การวางแผนการ ดูแลให้บริการผู้ป่วยและครอบครัวอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง5. เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสรุปประเมินผลและวางแผนการดูแลและเยี่ยมบ้านในครั้งต่อไป   ขั้นตอนการเยี่ยม 1. นัดหมายผู้ป่วยและปรึกษาอาจารย์ประจำกลุ่ม2. แจ้งวัตถุประสงค์ในการเยี่ยม3.ให้ความรู้เกี่ยวกับเพิ่มเติมเกี่ยวกับพยาธิสภาพ  การดำเนินโรค  ระดับความรุนแรง  อาการผิดปกติที่ควร สังเกตเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่  และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น  การการออกกำลังกาย       การรับประทาน อาหารที่เหมาะสม4. ประเมินอาการหรือปัญหาอื่นๆ เพิ่มเติมตามทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม5. สรุปปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม   และการช่วยเหลือ6. บันทึกข้อมูลในแฟ้มครอบครัว7. นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#โรคเรื้อรัง#แผนการเยี่ยมบ้าน

หมายเลขบันทึก: 45137, เขียน: 18 Aug 2006 @ 01:37 (), แก้ไข: 29 May 2012 @ 16:28 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)