กายนี้อุปมาเหมือนต้นโพธิ์

ใจนี้อุปมาเหมือนดั่งกระจกเงาใส

จงหมั่นเช็ดถูอยู่ทุก-ทุกกาลเวลา

อย่าให้ฝุ่นละอองจับคลุมได้

            -----

 

ต้นโพธิ์เดิมหามีต้นไม่

ทั้งไม่มีกระจกเงาอันใส

มูลเดิมไม่มีอะไรสักอย่าง

แล้วฝุ่นละอองจะลงจับอะไร

ปกหลัง เส้นทางสายZEN : เสถียร จันทิมาธร