วิธีการทาง KM จากเวทีภาคี KM ราชการ

UraiMan
Kadai Barashi เป็นการคุยหรือประชุมกันโดยใช้ FA ที่มีเทคนิคการพูดที่นุ่มนวลและสนุกสนานเป็นผู้นำประชุมและวิเคราะห์จุดผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้ Project Leader เป็นผู้นำประชุมเพราะจะทำให้สะเทือนใจและเป็นปม


                 สัปดาห์นี้คงเป็นสัปดาห์แห่งการเรียนรู้ KM จากภาคีต่างๆ เพราะวันที่ ๑๕ ส.ค.๔๙ ที่ผ่านมาดิฉันได้เรียนรู้วิธีการ KM จากภาคีภาคประชาสังคมไปแล้ว และในวันนี้ก็ได้เรียนรู้วิธีการ KM จากภาคีราชการ ซึ่งจัดขึ้นที่ มสธ.  การประชุมครั้งนี้เป็นการ ลปรร.  ประสบการณ์จากการดูงาน KM ณ ประเทศญี่ปุ่นจำนวน ๔ องค์กร คือ บริษัท Eisai, Fukoku, Sony และ Nissan โดย คุณพรทิพย์ สุวานิโซ และคุณสุวรรณา เอื้อสิทธิชัย จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  
               ทั้ง ๔ องค์กร มีนโยบายและการทำงานที่แตกต่างกัน  ซึ่งในทั้ง ๔ องค์กรมีการทำ KM แต่ไม่มีคำว่า KM ในบริษัทเลย โดยนำ SECI Model มาประยุกต์ใช้ในองค์กร
                

                 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประชุมครั้งนี้คือ
                ๑. ความสำคัญของการ ลปรร. ที่เน้นบรรยากาศแบบสบายๆ และเป็นกันเองไม่เป็นทางการที่เรียกว่า BA (อ่านว่า บ่ะ) ทำให้การ ลปรร. นั้นได้ข้อมูลและความคิดสร้างสรรค์ออกมาเยอะ เช่น การ ลปรร. พบปะ หรือประชุมบนโต๊ะรูปสามเหลี่ยม  ซึ่งถือว่าเป็นการ Ice break ได้ดีที่สุด


                ๒. ใน สคส. เรามักจะเน้น AI คือนำสิ่งที่ดีๆ หรือความสำเร็จมาคุยกัน  แต่ที่บริษัท Sony เน้นการนำความผิดพลาดมาคุยกัน โดยใช้กลวิธีที่เรียกว่า Kadai Barashi เป็นการคุยหรือประชุมกันโดยใช้ FA ที่มีเทคนิคการพูดที่นุ่มนวลและสนุกสนานเป็นผู้นำประชุมและวิเคราะห์จุดผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยไม่ให้ Project Leader เป็นผู้นำประชุมเพราะจะทำให้สะเทือนใจและเป็นปม  วิธี Kadai Barashi จึงทำให้การประชุมผ่อนคลาย สนุกสนานและได้วิธีการแก้ไขจุดผิดพลาดนั้นด้วย 

           ๓. การมีคำขวัญหรือสโลแกนขององค์กรทำให้คนในองค์กรรู้เป้าหมายและนโยบายขององค์กรชัดเจน ทำให้คนในองค์กรมุ่งดำเนินงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตามที่องค์กรต้องการได้ง่าย

           ๔. การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทำงาน รวมถึงสวัสดิการและเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในองค์กรตามแนวคิด BA เป็นวิธีการหนึ่งในการเอื้อให้พนักงานเกิดความผ่อนคลายในการทำงานรวมถึงยังส่งเสริมให้เกิดการ ลปรร. อีกด้วย

              กับสิ่งที่ประทับใจในการประชุมภาคี KM ราชการในครั้งนี้คือ การได้เห็นถึงการ ลปรร. ของภาคีต่างๆ ที่พร้อมแสดงความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย และร่วมกันตอบคำถามเพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่อง การจัดการความรู้ เพื่อนำไปพัฒนากับงานของตน  ตลอดจนผู้นำเสนอคือคุณพรทิพย์ และคุณสุวรรณา ที่นำเสนอด้วยความมั่นใจ และจริงใจ พร้อมทั้งมีการ ลปรร. กับผู้ร่วมประชุมในสิ่งที่ตนนำเสนอแล้วไม่ทราบคำตอบด้วยท่าทางที่สนุกสนานและผ่อนคลาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน UraiMan

คำสำคัญ (Tags)#km#kmi#ภาคีราชการ

หมายเลขบันทึก: 45121, เขียน: 17 Aug 2006 @ 22:43 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:39 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เวทีเดียวกัน ช่วยกันสะท้อน + สรุป ที่

http://gotoknow.org/blog/buildchumphon/45266