การตรวจประเมินเพื่อการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา(1)

  ติดต่อ

  การเตรียมพร้อมรับการประเมินคณะศึกษาศาสตร์  

            มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการตรวจประเมินเพื่อการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาในระหว่างวันที่16-18 สิงหาคม 2548   คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะแรกที่ได้รับการประเมิน วันที่ 16 สิงหาคม 2549 ใน(กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์/กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์/กลุ่มสาขาวิชาบริหารฯและกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม)นำ โดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข    (จากมหาวิทยาลัยมหิดล)เป็นประธาน รศ.ดร.โฆษิต  อินทรวงศ์ (จากมหาวิทยาลัยรามกำแหง)  และอาจารย์ทิพย์  นิลนพคุณ (จากม.เกษตรศาสตร์) เป็นกรรมการ      ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะฯ  ประธานบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชาเข้าประชุมพร้อมรับการประเมินโดยพร้อมเพียงกัน    ในการประเมินใช้เวลาค่อนข้างจำกัด เวลา 9.30 - 11.00 น.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ใช้เวลาในการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และคณะการการประเมินซักถามในข้อมูลบางจุดเพิ่มเติมและหาหลักฐานในเรื่องคุณภาพบัณฑิต การได้งานทำของบัณฑิต   ส่วนเอกสารนิทรรศการ สื่อการเรียนการสอนงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษาที่จัดไว้ตามสาขาไม่มีโอกาสให้คณะกรรมการได้ชม    

ภาพบรรยากาศในห้องประชุมและตัวอย่างที่สาขาวิชาที่ได้จัดรอรับการประเมิน

News1  New2 

New3  New7

New5  New9

 ข้อมูลผลงานที่ได้รับรางวัล การพัฒนาบทเรียน eClassNet  การใช้สื่อนิทรรศการ ของคณาจารย์และนักศึกษา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเลขบันทึก: 45136, เขียน: , แก้ไข, 2012-03-27 22:02:14+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ประเมินคุณภาพภายนอก

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

  • ยอดเยี่ยมเลยครับ
  • ขอบคุณครับ