การตรวจประเมินเพื่อการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา(1)

การเตรียมพร้อมรับการประเมินคณะศึกษาศาสตร์

            มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการตรวจประเมินเพื่อการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาในระหว่างวันที่16-18 สิงหาคม 2548   คณะศึกษาศาสตร์เป็นคณะแรกที่ได้รับการประเมิน วันที่ 16 สิงหาคม 2549 ใน(กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์/กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์/กลุ่มสาขาวิชาบริหารฯและกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม)นำ โดย รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข    (จากมหาวิทยาลัยมหิดล)เป็นประธาน รศ.ดร.โฆษิต  อินทรวงศ์ (จากมหาวิทยาลัยรามกำแหง)  และอาจารย์ทิพย์  นิลนพคุณ (จากม.เกษตรศาสตร์) เป็นกรรมการ      ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำคณะฯ  ประธานบริหารหลักสูตรทุกสาขาวิชาเข้าประชุมพร้อมรับการประเมินโดยพร้อมเพียงกัน    ในการประเมินใช้เวลาค่อนข้างจำกัด เวลา 9.30 - 11.00 น.  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ใช้เวลาในการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และคณะการการประเมินซักถามในข้อมูลบางจุดเพิ่มเติมและหาหลักฐานในเรื่องคุณภาพบัณฑิต การได้งานทำของบัณฑิต   ส่วนเอกสารนิทรรศการ สื่อการเรียนการสอนงานวิจัย ของอาจารย์และนักศึกษาที่จัดไว้ตามสาขาไม่มีโอกาสให้คณะกรรมการได้ชม    

ภาพบรรยากาศในห้องประชุมและตัวอย่างที่สาขาวิชาที่ได้จัดรอรับการประเมิน

News1  New2 

New3  New7

New5  New9

 ข้อมูลผลงานที่ได้รับรางวัล การพัฒนาบทเรียน eClassNet  การใช้สื่อนิทรรศการ ของคณาจารย์และนักศึกษา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#ประเมินคุณภาพภายนอก

หมายเลขบันทึก: 45136, เขียน: 18 Aug 2006 @ 00:33 (), แก้ไข: 27 Mar 2012 @ 22:02 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • ยอดเยี่ยมเลยครับ
  • ขอบคุณครับ