• ขณะนี้การพิจารณาเปลี่ยนสถานะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางให้เป็นอุทยานแห่งชาติ กำลังอยู่ในขั้นตอนการสำรวจ จากนั้นจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ และคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ก่อนจะนำเรื่องเข้า ครม. โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้
  • http://www.sarakadee.com/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=580
  • http://www.seub.or.th/hotnews/news_020.html