คงไม่มีใครปฏิเสธว่าทุกคนต้องเคยผ่านความรู้สึกกลัวกันบ้าง  ซึ่งมันอาจจะเกิดจากการที่เราไม่เคยรู้ ไม่เคยเห็น ไม่เคยทำเรื่องราวที่กำลังจะทำหรือกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา  ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวของความกลัวครั้งแล้วครั้งเล่า  ล่าสุดหัวหน้าให้ทำงานวิจัย    เป็นงานวิจัยสถาบันที่ดิฉันไม่เคยทำมาก่อน และคิดว่าคนที่จะทำวิจัยได้ต้องเป็นคนที่เรียนในระดับปริญญาโทเท่านั้น ดิฉันเป็นกังวลมากและใจก็อยากจะลองทำในสิ่งทีไม่เคยทำ  เนื่องจากเป็นงานใหม่ อีกทั้งนิสัยพื้นฐานของตัวเองเป็นคนขี้กังวล  กลัวจะทำไม่ได้  และแล้วงานก็สำเร็จ ส่วนหนึ่งที่ทำให้งานสำเร็จเนื่องมาจากกำลังใจจากเพื่อน ทั้งขู่ทั้งปลอบ  ในใจคิดว่าถ้าไม่เริ่มทำเราก็จะไม่พบความสำเร็จ  เริ่มจากการถาม ๆๆๆๆๆ ทั้งผู้รู้  ผู้เชี่ยวชาญในการทำงานวิจัย  ห้องสมุดเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ดิฉันได้ใช้เพื่อค้นคว้าข้อมูลอ้างอิง  สิ่งที่ได้รับจากการทำวิจัยมีมากมายเกินกว่าที่ดิฉันได้คิดไว้  โปรแกรมการประมวลผล SPSS  โปรแกรม Powerpoint  ไม่เคยใช้มาก่อนก็จำเป็นที่จะต้องใช้ทำ  เพราะหลังจากที่เก็บข้อมูลมาได้แล้วต้องทำการประมวลผล เพื่ออภิปรายผล  ก็อีกนั่นแหละที่ดิฉันคิดว่าเมื่อได้ลองทำแล้วก็อยากจะทำเองทุกขั้นตอน  ตั้งแต่เก็บข้อมูล  คีย์ข้อมูล  ประมวลผลและอภิปรายผล  เมื่อทำเสร็จแล้วเขาก็ให้นำเสนอ  คราวนี้ล่ะดิฉันทั้งกินไม่ได้นอนไม่หลับ กังวล ความกลัวเข้ามาหาดิฉันอีกแล้ว....