Praepattra
ผู้ช่วยศาตราจารย์ Praepattra Kiaochaoum

เพิ่มพลังการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย MQ (Moral Quotient)


ดำเนินการโดยคณะวิทยากร ศูนย์วิทยากรอบรมคุณธรรม (ศวอธ.) Dhamma Training Experts Center (DTEC) http://de-center.com/

กำหนดการโครงการฝึกอบรม

หลักสูตร: เพิ่มพลังภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยคุณธรรม เพื่อความสำเร็จในการทำงาน

 

วันที่ 1

เวลา 

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

08.00-09.00

ลงทะเบียนรายงานตัว /เข้าที่พัก

เจ้าหน้าที่

09.00-09.30

กล่าวต้อนรับสู่ร่มธรรม/ปฐมนิเทศ

อ.แพรภัทร

09.30-10.30

ธรรมนันทนาการ/แนะนำวิทยากรและเจ้าหน้าที่

อ.ญาณภัทร

10.30-12.00

บรรยายเรื่อง: การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย MQ

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-14.30

พิธีเปิดโครงการ/ มอบตัวและสมาทานกรรมฐาน

วิทยากร

14.30-16.30

บรรยายเรื่อง: การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized  Influence หรือ Charisma  Leadership)

วิทยากร

16.30-17.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

17.30-18.00

กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)

วิทยากร

18.00-19.15

กิจกรรม “รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

19.15-19.30

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ

เจ้าหน้าที่

19.30-21.00

บรรยายเรื่อง: เรียนรู้และเข้าใจภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามรอยพระยุคลบาท

วิทยากร

21.00

กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ

ดูแลตัวเอง

วันที่ 2

เวลา 

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

05.00-05.30

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

ดูแลตัวเอง

05.30-06.30

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”

สวดมนต์ทำวัตรเช้า/ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

06.30-07.00

โยคะสมาธิ เมตตาภาวนาจิต

อ.แพรภัทร

07.00-08.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /ทำกิจส่วนตัว

เจ้าหน้าที่

08.30-09.00

ธรรมนันทนาการ

วิทยากร

09.00-12.00

บรรยายเรื่อง: การสร้างแรงบันดาลใจ  (Inspiration  Motivation : IM) 

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-16.00

บรรยายเรื่อง: การกระตุ้นทางปัญญา  (Intellectual  Stimulation : IS)

วิทยากร

16.00-17.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

17.30-18.00

กิจกรรมกระจกส่องใจ (เติมพลังใจใฝ่ธรรม)

วิทยากร

18.00-19.15

กิจกรรม “รู้ ตื่น เบิกบาน” สวดมนต์ทำวัตรเย็น / ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

19.15-19.30

ดื่มน้ำปานะ/พักผ่อนอริยาบถ

เจ้าหน้าที่

19.30-21.00

บรรยายเรื่อง: ครองตน  ครองคน  ครองงาน

วิทยากร

21.00

กราบพระก่อนนอน / พักผ่อนอย่างมีสติ

ดูแลตัวเอง

 

 วันที่ 3

 

เวลา 

กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

05.00-05.30

ตื่นนอน/ทำกิจส่วนตัว

ดูแลตัวเอง

05.30-06.30

กิจกรรม“ธรรมะรับอรุณ ทำบุญอุ่นไอธรรม”

สวดมนต์ทำวัตรเช้า /ปฏิบัติกรรมฐาน

พระวิทยากร

06.30-07.00

โยคะสมาธิ เมตตาภาวนาจิต

อ.แพรภัทร

07.00-08.30

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

08.30-09.00

ธรรมนันทนาการ

วิทยากร

09.00-12.00

บรรยายเรื่อง: การคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (Individualized  Consideration : IC)

วิทยากร

12.00-13.00

รับประทานอาหารอย่างมีสติ /พักผ่อนตามอัธยาศัย

เจ้าหน้าที่

13.00-14.30

บรรยายเรื่อง: คนสำราญ  งานสำเร็จ (เก่ง ดี มีความสุข)

วิทยากร

15.00

พิธีปิดโครงการ

-      แสดงความรู้สึก

-      มอบรางวัลผู้ปฏิบัติธรรมดีเด่น

-      พิธีขอขมา

-      ลาศีล-มาลาบูชาครู/ถ่ายรูปหมู่/เสร็จพิธี

พระวิทยากรวิทยากร

และเจ้าหน้าที่

 

16.00

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

คณะทำงาน

       

 

หมายเหตุ

1.ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

2.คณะวิทยากร ประกอบด้วย

1.พระอาจารย์สุชาติ  ติกฺขวีโร            วัดป่าเจริญราช

2.พระมหารพีภัทร  วชิรปัญโญ          วัดทองนพคุณ

3.อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4.อาจารย์แพรภัทร  ยอดแก้ว            ศูนย์วิทยากรอบรมคุณธรรม (ศวอธ.)

5. ทีมวิทยากร                                      ศูนย์วิทยากรอบรมคุณธรรม (ศวอธ.)

 

           

 

หมายเลขบันทึก: 451028เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2011 00:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2013 15:28 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท