คุณภาพของมหาวิทยาลัยมีวิธีคิด/วิธีวัดได้หลายแบบ  แบบนานาชาติมีการคิดวิธีการและรายงานผลกันไว้มาก


          มหาวิทยาลัยทุกแห่งควรศึกษาเรื่องนี้  และนำมาคิดกำหนดจุดเน้นด้านคุณภาพของตน   กำหนด positioning ของตน


          ผมใช้ Google ค้นด้วยความหลักว่า "World University Ranking"    ได้คำตอบ 45.2 ล้านรายการ   รายการแรกเป็น ARWU                    (The Academic Ranking of World Universities)   จัดทำโดยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้   มีรายละเอียดน่าสนใจมาก

 

วิจารณ์   พานิช
15 ส.ค. 49