จากที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนญาติธรรมที่ราชธานีอโศก ได้พบเห็นหลักธรรมที่ประทับใจหลาย ๆ ประโยค  จึงนำมาฝากเพื่อพ้องน้องพี่ชาว KM ได้รับรู้และซึมซับด้วยกันค่ะ

                       คนขี้รำคาญไปนิพพานไม่ได้                            คนที่เบิกบานแจ่มใส

                               เห็นนิพพานอยู่รำไร ... ตรงหน้า

    

  

   

 

 

 อยากให้หลาย ๆ ไปร่วมรับรู้และซึมซับ  ถ้ารับหรือทำไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่ว่า ขอให้นำไปคิดไปใช้ได้สัก 3  ใน 10  ส่วนก็ยังดี  เพราะที่ตรงนี้พบกับคำว่า "พอเพียง" จริง ๆ

ขอบคุณค่ะ