ประกาศรพ.เกาะช้างเปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ลูกจ้างชั่วคราว)

สนใจติดต่อที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 0-3958-6160 , 0-3958-6131