ผมขอส่งสรุปข้อเสนอแนะจาก อ.กฤษดา และ อ.วินิจ เผื่อจะเป็นประโยชน์กับรุ่นน้องต่อไป

ส่วน Power Point และ Word ของทุกคน ผมกำลังจัดการใส่ CD ROM และจะนำส่งให้ อ.ในวันพฤหัสบดี ครับ