ระยะนี้ฝนตกหนักจนน้ำท่วม ดินถล่ม ไปหลายพื้นที่ โชคดีที่อยู่อยุธยาซึ่งเป็นภูมิประเทศที่ดีไม่มีภัยพิบัติ เพราะบรรพบุรุษได้เลือกภูมิประเทศที่ดีเหมาะสมแก่การดำรงชีวิตเอาไว้ให้  แต่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนระยะนี้ก็คงมีงานไหลมาเทมายิ่งกว่าสายฝนเหมือนกันทุกที่  และเวลาก็เร่งรัดเพราะเป็นฤดูกาลของการปิดงาน  เหนื่อยกันอย่างทั่วถึง...