GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หัวข้อวิจัยของนักศึกษา QM BSc.รุ่น1-2 ดร.กฤษดา

ชุดวิชาวิธีการวิจัยและพัฒนาคุณภาพ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา

QM รุ่น1

1.การะพัฒนากระบวนการธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าสำเร็จรูป - สุรีรัตน์ วงษ์สุวรรณ

2.การประยุกต์ใช้ SIX SIGMA ในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหาร - กรรณิการ์ บังแย้ม

3.การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการดูแลสุขภาพผู้ป่วยของแพทย์ - สุดจิตร เมืองเกษม

4.-

5.- 

QM รุ่น 2 

1.การประยุกต์แนวคิดลีน SIX SIGMA กับการปรับปรุงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนกับลูกค้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ -เชิญวิทย์ เรืองฤทธิ์

2.การบริหารกลยุทธ์ด้วยระลลการวัดเชิงดุลยภาพในอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม-พิศาล ทรนงพิทักษ์กุล

3.การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้เกณฑ์ TQA - ถนอมศรี เตมานุวัตร์

4.- 

QM รุ่น 2 

1.บุญเรือน

2.กรวรรณ

วันที่ 16 สิงหาคม 2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): กฤษดาปริญญาโทqm
หมายเลขบันทึก: 44948
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ขอแก้ไขหัวข้อเรื่องบางส่วน จาก QM  BSc เป็น QM MSc ครับ