• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

สัมมนานักวิจัยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน

ระหว่างวันที่ 17-18 ส.ค.2549

หน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ(มวล.)โดยการสนับสนุนของ สกว.และ ศตจ.จัดสัมมนานักวิจัยการจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน 5 พื้นที่ (สงขลา ลำปาง ตราด สมุทรปราการ และนครศรีธรรมราช) ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2549 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ๑๐๐ ปี มรภ.วไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการดังนี้

วันที่ 17 สิงหาคม 2549

เริ่มรายการเวลา 10.00.

10.00 - 12.00       นำเสนอรายงานผลการวิจัย 5 พื้นที่ ๆละ 40 นาที สงขลา ลำปาง ตราด นครศรีธรรมราช สมุทรปราการ

12.00 - 13.00       พักอาหารเที่ยง

13.00 - 16.00       นำเสนอต่อ และอภิปราย

16.00 - 20.00       ลงพื้นที่ศึกษาดูงานกลุ่มตัวอย่างที่ปทุมธานี ทานข้าวในพื้นที่

20.00                     กลับที่พัก พักผ่อน

วันที่ 18 สิงหาคม 2549

09.00 - 12.00       สังเคราะห์ภาพรวม

12.00 - 13.00       พักอาหารเที่ยง

13.00 - 15.00       หารือแนวทางการนำเสนอรายงานวิจัยวันที่ 22 กันยายน 2549 และงานที่ต้องกลับไปทำเพิ่มเติม (ถ้ามี)

กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมคะ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ทรงพระเจริญ
หมายเลขบันทึก: 44944
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)