โครงการวิจัยฯ ได้จัดประชุมปฏิบัติการทีมแกนนำการจัดการความรู้ 6 ครั้ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ได้ฟังประเด็นความคิดแหลมคมจากผู้เข้าร่วมประชุมที่กลั่นกรองหลังจากฟังคำบรรยายหลักการและแนวคิดการจัดการความรู้ไว้มากมาย  วันนี้ขอนำเสนอพอเป็นน้ำจิ้ม

     -  การจัดการความรู้ทำให้องค์กรทำงานประจำได้ดีขึ้น ไม่ใช่ภาระที่เพิ่มขึ้น

     - การจัดการความรู้อาจจะทำให้ deadwood แตกใบอ่อนออกมาได้

     - การจัดการความรู้จะสำเร็จได้ต้องมีการประสานใจของบุคลากร

     - การแบ่งปันความรู้ คือ อำนาจ  (บางคนคงอยากแย้งว่า ความรู้ คืออำนาจ  เคยใช่ หรือเป็นสิ่งที่เคยเป็นความจริงต่างหาก)