เพื่อความสะดวกในการแก้ไขงานบทที่1 ที่ส่งมาแล้ว ขอให้นักศึกษาได้ Upload  งานบทที่1 ขึ้นมา แล้วจะแก้ไขส่งกลับไปให้ครับ

ด้วยความปรานาถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ดี-อาจารย์กฤษดาครับ