วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

แปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ภาคปฏิบัติ

   วันนี้ (15 กค. 54) มีโอกาสแวะไปอ่านรายละเอียดบางส่วนเกี่ยวกับ "วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย"  ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่เวบไซด์นี้  http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9540000085694   อ่านแล้วมีความสนใจ ใคร่รู้เพิ่มขึ้นว่า ความเป็นมา เป็นไปของวิทยาลัยแห่งนี้เป็นอย่างไร  ผมจึงเข้าไปค้นหาและนี้คือ สาระสำคัญที่นำมาบอกต่อ ณ ที่แห่งนี้ ครับ

 


   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตั้งวิทยาลัยแห่งนี้ เพื่อแปลงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่ภาคปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ปรับใช้เป็นหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตที่พึ่งพาตนเองได้ รู้คุณค่าดุลยภาพชีวิต มีภูมิธรรม โดยกระบวนความร่วมมือแบบภาคีเครือข่าย  ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จฯ ทรงเปิดวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2551 เป้าหมายหลักจะจัดตั้งวิทยาลัยในพื้นที่ภูมิศาสตร์ 4 จังหวัดชายแดน คือ
   1. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย วัฒนานคร จ.สระแก้ว  ติดราชอาณาจักรกัมพูชา (ดำเนินการปีการศึกษา 2552)
   2. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย แม่สอด จ.ตาก (บริเวณสวนป่าพะวอ อ.แม่สอด จ.ตาก) ติดกับประเทศพม่า (ดำเนินการปีการศึกษา 2554)
   3. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.สตูล  ติดกับประเทศมาเลเซีย (กำลังประสานงาน)
   4. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.น่าน - อุตรดิตถ์  (ที่ตั้ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ กำลังประสานงาน)
   วิทยาลัยได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนิสิตในโครงการ หากท่านใดมีศรัทธาจะร่วมบริจาคเงิน กรุณาโอนเงินเข้า "บัญชีเงินรายได้ มศว ออมทรัพย์" ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาอโศก หมายเลขบัญชี 015 - 1 - 32836 - 6  ครับ

และต่อไปนี้คือเวบไซด์ที่อธิบายรายละเอียดของวิทยาลัยเพิ่มเติม
1.พระมหาชนกและวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  (ความเป็นมา)  http://swu60.swu.ac.th/home/Default.aspx?tabid=3307&articleType=ArticleView&articleId=75
2. โพธิวิชชาลย มศว รับตรงนักศึกษา ...  http://www.unigang.com/Article/2830
3. แวะเยี่ยมชม "โพธิวิชชาลัย" จ.สระแก้ว  http://www.oknation.net/blog/phaen/2008/02/26/entry-1
4. รัฐหนุน มศว ตั้งโพธิวิชชาลัย จ.ตาก  http://www.takchamber.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538728905&Ntype=5
5. โพธิวิชชาลัย / มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ    http://agrinature.opendream.in.th/node/76
6. Facebook วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย http://th-th.facebook.com/pages/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2/132392156830372
7. รูปภาพโพธิวิชชาลัย  http://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2&start=10&hl=th&sa=N&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=uKwfTuq7BMS8rAeFlqSpAg&ved=0CBwQsAQ4Cg&biw=1010&bih=574

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนทำงานความเห็น (0)