นวัตกรรมการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น


การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา

นวัตกรรม การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

นายอานนท์ ภาคมาลี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ 083 6878607

 

การตั้งครรภ์ของวัยรุ่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรของวัยรุ่นส่วนใหญ่มาจากปัญหาภายในครอบครัวและปัญหาการขาดแคลนโอกาสในการศึกษา ปัญหาการเรียน การคบเพื่อน การแข่งขันการมีคู่นอนให้ได้สถิติมีคู่นอนจำนวนมากตามเป้าหมาย การเชื่อผิดๆในกลุ่มวัยรุ่น มาจากค่านิยมที่เปลี่ยนไปดูหนังโป๊มากขึ้น จะทำให้สถิติของวัยรุ่นตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น การใช้สารเสพติด การดื่มสุราสูบหรี่ ความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจฐานะ ของแต่ละครอบครัว การประชดชีวิต การอยู่ตามลำพังแบบอิสระ มีเวลาว่างมากไม่รู้จะทำอะไรขาดความอบอุ่น เหงา สถานศึกษาหรือสถานที่ทำงานอยู่ไกลครอบครัว ข้อมูลข่าวสารทางสื่อหนังสือโป๊ เวปโป๊ต่างๆ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์  เช่นดารานักแสดง แย่งผัวแย่งเมีย หรือ เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียมีลงในหนังสือพิมพ์ทุกวัน แหล่งบันเทิงต่างๆเช่นค่าเฟ่ เทคดิสโก้หรือร้านอาหารทั่วๆไป ร้านอาหารตามห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ บ้านเช่า หอพัก ดอนโด ร้านเหล้าปั่นค่านิยมการใช้สื่อ การใช้โทรศัพท์ การเล่นอินเตอร์เน็ต ได้ครอบงำวิถีชีวิตของวัยรุ่นไทยจำนวนไม่น้อย ส่วนในด้านการ ค่านิยมการแต่งกายต้องของที่มีราคาแพง (โอ้อวดรสนิยม)การคบเพื่อนต่างเพศ ไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนความรู้ เกิดวงจรชั่วร้ายโง่ จน เจ็บ เมื่อไม่รู้ก็ขาดโอกาสที่จะถูกหลอกได้ง่าย การศึกษาไม่สอดคล้องกับความจริงของชีวิต ไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  สังคมของวัยรุ่นเป็นสังคมของการบริโภคที่แทบไม่มีประโยชน์ และการมีเพศสัมพันธ์แบบเสรี จนนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและปัญหาการตั้งครรภ์ตามมา การที่หนุ่มสาวมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้นอาจเนื่องมาจากการเลี้ยงดูด้วยการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย จึงทำให้มีการพัฒนาการทางเพศเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นหนุ่มเป็นสาว การอยากรู้ยากลอง การที่เด็กมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรก่อให้เกิดผลเสียต่างๆ

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่น

  1. การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกชอบและเป็นความสัมพันธ์เรื่องเงิน หรือสิ่งของ หรืออื่นๆที่แลกเปลี่ยนอาจเป็นคนที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันหรือโรงงานเดียวกัน
  2. การมีคู่นอนหลายคน เกิดจากการประทับใจในตัวใครบางคน หรือเลือกคบเผื่อได้เป็นแฟนเป็นเพื่อนเที่ยว เพื่อนกิน ทั้งหญิงหรือชายที่นิยมมีกิ๊ก คือคู่ที่อาจมีหรือไม่มีเพศสัมพันธ์กันก็ได้ เหตุผลของการมีกิ๊ก คือ กำลังต้องใครสักคน (อาจคิดเอาเองว่าคู่นอนมีความสุขภาพเรียบร้อย ปลอดภัยสูงและไม่ได้ไปยุ่งกับคู่นอนคนอื่น)
  3. การไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อโรคต่างๆทางเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา(สื่อในการใช้ถุงยาอนามัยอาจเข้าไม่ถึงตัวบุคคลหรือไม่ได้เตรียมมีไว้ใช้ หาซื้อยาก อายร้านค้าที่ขายถุงยางอนามัย)
  4. การขายบริการทางเพศ เพื่อเก็บเงินไว้เป็นทุนทางการศึกษาหรือในการทำงานและเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว ที่ต้องมีภาระเลี้ยงดู บางคนต้องใช้สารเสพติดช่วยเพื่อให้เกิดความกล้าที่จะมีเพศสัมพันธ์ เช่นดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาบ้า ยาอี ยาเค ยาไอช์ กัญชา ใบกระท่อม ยาแก้ไอ
  5. การดื่มสุราหรือการใช้สารเสพติดก่อนมีเพศสัมพันธ์ วัยรุ่นนิยมดื่มสุราและเสพยา คือยาอี ยาเด ยาบ้า เมื่อเสพไม่สามารถควบคุมร่างกาย เกิดความต้องการทางเพศสูงขึ้น ยาบางตัวมีราคาแพง จึงต้องรวมกลุ่มกันเพื่อซื้อมาเสพ ซึ่งเป็นที่มาของการมีเพศสัมพันธ์หมู่ในกลุ่มวัยรุ่น

ผลกระทบจากการตั้งครรภ์

 การตั้งครรภ์ไม่พึงปรารถนา(บุตรนอกสมรสหรือบุตรที่ไม่พึงปรารถนา)การติดเชื้อโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ เช่นกามโรค หนองใน หนองในเทียม แผลริมอ่อน ไวรัสตับอักเสบบี ฯลฯ ตั้งครรภ์มีปัญหาครรภ์เป็นพิษ(ความดันโลหิตสูง การทำงานของไตผิดปกติ มีอาการชักได้)

สภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคง มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะซึมเศร้า เครียด ที่จะนำไปสู่ปัญหาอื่นๆ การปกปิดไม่ให้ผู้ปกครองรู้ มีภาวการณ์ซึมเศร้าหลังคลอดภายใน 4 ปี จบการศึกษาต่ำกว่าศักยภาพ มีปัญหาเรื่องการเรียน การคลอดก่อนกำหนด ความอับอาย ความรู้สึกด้อยคุณค่า ต้องลาออกจากการเรียนหรือที่ทำงาน นอกจากนี้ความขัดแย้งทางอารมณ์ของแม่ การฆ่าตัวตาย

ผลกระทบทางมารดาวัยรุ่น

การเจริญเติบโตของร่ากาย การตั้งครรภ์จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย เช่นในเรื่องความสูง จะมีความสูงของร่างกายน้อยกว่าคนอื่น ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน ทุพลภาพโภชนาการ ไม่ได้ฝากครรภ์ หรืออายุน้อยกว่า 17 ปี ยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของครรภ์ ทั้งในระยะการคลอด และหลังคลอด (อุบัติการณ์ของภาวะเลือดจางในระหว่างตั้งครรภ์สูง ภาวะความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์ ภาวะเจ็บครรภ์นาน มีภาวะคลอดก่อนกำหนดสูง โรคทางพันธุ์กรรมอื่นๆหูน้ำหนวก อีสุกอีใส คางทูม ไอกรน การอักเสบจากไวรัสชนิดต่างๆโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบ เริมและโรคทางเพศสัมพันธ์ อัตราการตายของมารดาสูงตกเลือดและครรภ์เป็นพิษ)

ภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้ง

 การเกิดปัญหาทางจิตใจ จากการได้รับแรงบีบคั้นจากจิตสำนึกภายในจิตใจตนเอง ปัญหาสุขภาพจิต เนื่องจากการพัฒนาทางด้านจิตใจยังไม่ดีพอ ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์และประสบการณ์ต่างๆ มีผลกระทบการเกิดอารมณ์แปรปรวน ทำให้ปรับตัวไม่ได้ ทำให้หงุดหงิด อารมณ์เสีย โกรธง่าย มีการทำร้ายตนเอง

ผลกระทบต่อทารกที่เกิดจากมารดาวัยรุ่น

ขาดอาหารหรือสารอาหาร วัยรุ่นมักเลือกอาหาร กลัวอ้วน ดื่มสุรา สูบบุหรี่ และการใช้ยาบางอย่างที่อาจมีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ มีความเสี่ยงที่จะได้ทารกตัวเล็ก น้ำหนักน้อย ส่วนหนึ่งของวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์จะขาดแคลเซียม โปรตีน ทำให้พบภาวะโลหิตจางมาก การเจริญเติบโตของกระดูกเชิงกรานยังไม่สมบูรณ์ ทำให้คลอดลำบากจะต้องผ่าท้องคลอดเพิ่มขึ้น 4 เท่าเทียบกับมารดาวัยอื่นๆ อัตราตายของเด็กที่คลอดสูง ผิดปกติแต่กำเนิด หรือเลี้ยงดูเด็กไม่เหมาะสมจนเกิดปัญหาตามมาง่ายจะมีปัญหาเรื่องความผิดปกติในระบบประสาท เช่นปัญญาอ่อน สมองพิการ ชัก หูหนวก ตาบอด และมีความพิการสูงกว่าทารกที่มีน้ำหนักแรกเกิดมากว่า 2500 กรัม ทารกมีน้ำหนักน้อยเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข

ผลกระทบทางสังคมวัยรุ่นตั้งครรภ์

ชี้มีผลกระทบต่อทั้งตัวแม่เด็กและตัวทารกที่คลอดออกมา เนื่องจากเยาวชนหรือวัยรุ่น เป็นวัยที่ควรที่จะต้องอยู่ในช่วงของการศึกษาเล่าเรียน หากวัยรุ่นตั้งครรภ์ในช่วงอายุนี้ อาจทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อนาคตทางการศึกษา วัยรุ่นที่เล่าเรียนมาน้อย มาจากครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวแตกแยก ใช้เครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์หรือสารเสพติด ขาดการเอาใจใส่จากพ่อแม่ ผู้ปกครองหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือการไม่มีเวลา ไม่มีความรู้ของพ่อแม่ พ่อแม่ในปัจจุบันยังนิยมชดเชยภาวะขาดความรักให้ลูกด้วยเงิน สิ่งของ เกิดความห่างเหินในครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาโอบกอดลูก สามีภรรยาไม่มีเวลาให้กัน ไมได้ปรึกษาหารือปัญหา แก้ไขปัญหา ก็หาสิ่งชดเชยให้แทนเป็นเงินหรือสิ่งของที่ไม่สามารถเติมเต็มความรู้สึกทางจิตใจได้ เมื่อเกิดปัญหาที่ขาดที่พึงทางใจ ขาดความรัก ไม่รู้จักรัก รักคนอื่นไม่เป็น จึงทำตัวให้โดเด่นทางไม่ดี เห็นแก่ตัว

การป้องกันการตั้งครรภ์ของวัยรุ่น

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นก่อให้เกิดปัญหามากมาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา ความสำคัญอยู่ที่การป้องกัน ดูแลของพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใกล้ชิด ผู้ปกครองพ่อแม่ ต้องไม่สนับสนุนให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรซึ่งต้องเน้นให้ตระหนักในปัญหาที่ตามมาและเรียนรู้จักบังคับตัวเอง  มี การสอนเพศศึกษาอย่างถูกต้อง วิธีการคุมกำเนิดหลายวิธี ตามวัย ให้มีการปรึกษาระหว่างผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และเด็ก อย่างเปิดเผยจริงใจ ให้หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะจะทำให้ขาดสติ ทำอะไรไม่รู้ตัว จะเห็นได้ว่าการตั้งครรภ์ของวันรุ่นในต่างประเทศ แทบจะไม่แตกต่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม เราเลย ที่การตั้งครรภ์ของวัยรุ่นมีอัตราที่สูง และสิ่งที่วัยรุ่นของเราที่ต้องเผชิญก็คงไม่แตกต่างกันหมด หากตั้งท้องในขณะที่เรียนก็ถูกกดดันให้ลาออก ถ้าไม่พร้อมที่จะตั้งท้องต่อก็ต้องพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อยุติการตั้งท้อง แม้บางครั้งอาจต้องแลกด้วยชีวิต (โรงเรียน หรือสถานการศึกษาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กต้องไปทำแท้งหรือเอาเด็กออก) สังคมหรือสื่อมวลชนก็จ้องประณามว่าเป็นเด็กใจแตกแม่ใจยักษ์(ไปซ้ำเติมวัยรุ่นที่ตั้งท้อง สื่อเลวๆโดยไม่ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก เช่นถูกหลอก ถูกข่มขืน ถูกไล่ออกจากโรงเรียน โรงงานฯ ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กเมื่อคลอดบุตรออกมา) แต่กลับไม่สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการเรียนรู้หรือแก้ปัญหาให้กับพวกเขา

หมายเลขบันทึก: 448350เขียนเมื่อ 10 กรกฎาคม 2011 08:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 ธันวาคม 2012 13:49 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี