ผู้บริหารในฝัน

ผู้บริหารในฝันที่หวังว่าจะมีในองค์กรของเรา

ร่วมแชร์ประสบการณ์แสดงความคิดเห็นกับหัวข้อ"ผู้บริหารในฝัน"
ที่เราอยากจะให้มีหรือให้เป็นในองค์กรของเรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายและการวางแผนความเห็น (1)

ผู้บริหารในองค์กรที่อยากให้เป็น

1. รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร

2. สร้างแรงจูงในการทำงาน

3. ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ

4. ไม่ลำเอียง,ไม่บ้าอำนาจ

5. รักความยุติธรรม

6. สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรในองค์กรอยู่เสมอ

7. พัฒนาองค์กรอยู่ตลอดเวลา

8. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน

9. มีแนวคิดในการบริหารที่ทันสมัย

10.บุคลิกท่าทางดูเหมาะสมของการเป็นผู้นำ