ภาพกิจกรรมการประชุมเครือข่ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดกำแพงเพชร

เรียกว่า "ช่วยกันทำมาหากิน" ครับ

           วันนี้ ( 15 สิงหาคม  2549 ) ณ  ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการประชุมเครือข่ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดขึ้น โดยมีตัวแทนจากทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอ มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

          ผมไม่ได้อยู่ร่วมตลอดเวลาเพราะติดประชุม ก็เลยต้องขอให้พี่สายัณห์ถ่ายรูปไว้ และช่วยอธิบายลำดับเหตุการณ์ต่างๆ ของภาคเช้า ผมมาร่วมอีกครั้งในภาคบ่าย  เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ได้อาศัยกระบวนการกลุ่มมาดำเนินการ (แต่ไม่ได้เตรียมตัวกันล่วงหน้า) เพราะเร่งด่วนๆๆ แต่พวกเราก็สามารถขับเคลื่อนกระบวนการไปได้ดีในระดับหนึ่ง ลองตามดูภาพกิจกรรม (อาจจะมากหน่อย) แบบอธิบายแต่น้อย ดังต่อไปนี้ครับ

  • เริ่มกระบวนการของภาคเช้า   ตามวิธีการดั้งเดิม (ไม่ได้บอกว่าโบราณนะครับ) การเปิดโดยประธานก็คือเกษตรจังหวัด

 

  • เมื่อเปิดเสร็จก็ถึงเวลาพักเบรค.... หันมองหน้ากัน...นักส่งเสริมที่มาร่วมประมาณ 10 ท่าน   ก็เตรียมกระบวนการกันทันที

     
พวกเราจะดำเนินกระบวนการกันอย่างไรดี...เอ้าช่วยกันหน่อย

  • ได้คำถามสำหรับการประชุมเครือข่ายของวันนี้ 3 คำถาม....แบ่งกลุ่ม

 

  • ดำเนินกระบวนการโดยนักส่งเสริมที่มาร่วมประชุม  โดยคุณบุญช่วย เข็มคง จากกิ่งอำเภอโกสัมพีนคร

    <div style="text-align: center"></div><p>      อีกภาพเป็นคุณอรวรรณ  เก่งสนาม เห็นคุณบุญช่วยอธิบายยาวไปหน่อย เลยขอร่วมอธิบายแบบรวบรัดทันที เรียกว่า "ช่วยกันทำมาหากิน"ครับ</p><hr><ul><li>  4 ภาพต่อไปนี้ เป็นกิจกรรมการแบ่งกลุ่มตามอำเภอ เพื่อร่วมกันระดมความคิดเห็น สรุปรายละเอียดตามคำถามที่ได้รับ</li></ul><p>           </p><p> </p><hr><ul><li> จากนั้นเป็นการนำเสนอ…ครบทุกอำเภอ (9 อำเภอกับ 2 กิ่ง)</li></ul><p>     </p><p> </p><ul><li>จับประเด็นและสรุปประเด็นทั้งหมดโดยคุณสายัณห์  ปิกวงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร</li></ul><p>    </p><hr><p>ภาคบ่าย</p><ul><li>การคัดเลือกคณะทำงานเครือข่ายฯ ระดับจังหวัด  ซึ่งมีคณะทำงานจากทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอ</li></ul><div style="text-align: center"></div><p> </p><ul><li>หลังจากนั้น เป็นการระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเครือข่าย และเตรียมการในการประชุมเครือข่ายในครั้งที่ 2 ในวันที่ 1 กันยายน  2549</li></ul><div style="text-align: center"></div><p> </p><ul><li>สุดท้ายเป็นการสรุปและนัดหมายการดำเนินการประชุมเครือข่ายครั้งต่อไป โดยประธานเครือข่ายคุณบุญมุก  ภูกองไชย จากเครือข่ายอำเภอเมืองกำแพงเพชร</li></ul><div style="text-align: center"></div><ul><li>แผ่นปลิวประชาสัมพันธุ์การดำเนินกิจกรรมการตลาดของเครือข่าย ในวันที่ 1- 3 กันยายน 2549 นี้ ซึ่งจะมีกิจกรรมร่วมกัน และการประชุมในครั้งต่อไปด้วย ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร</li></ul><p><div style="text-align: center"></div></p><p> </p><p>บันทึกมาเพื่อการ ลปรร. ครับ</p><p>วีรยุทธ  สมป่าสัก</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#เครือข่าย#อาหารปลอดภัย#kfcop

หมายเลขบันทึก: 44816, เขียน: 15 Aug 2006 @ 16:55 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ได้เห็นบรรยากาศของการเรียนรู้ในองค์กรที่เป็นธรรมชาติครับ เป็นแนวทางได้ดีกับองค์กร/หน่วยงานอื่นที่จะเป็น LO ขอบคุณที่ฝากกล้องถ่ายรูปให้เขาเก็บความเคลื่อนไหวไว้ให้ได้ชม ถ้าถ่ายเองจะสักขนาดไหน (แซว) ผมคิดว่าสถานการณ์ที่คุณสิงห์ป่าสักไม่อยู่เป็นการฝึกทักษะคุณอำนวยแก่เพื่อนร่วมงานแบบ ATM ได้ดีมากครับ สุดยอดกันทั้งหน่วยงานเลยครับ
เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณมากครับที่ให้กำลังใจ  กำลังอยู่ระหว่างการสร้างเครือข่ายและขยายผล ต้องค่อยๆ ขยายผลตามกำลังครับ
  • นักส่งเสริมฯ ส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานการทำหน้าที่คุณอำนวยอยู่บ้างแล้ว  กระบวนการจึงเป็นไปตามธรรมชาติครับ