เรียน พี่น้องชาวมหาวิทยาลัยนเรศวร  ช่วงนี้แฟชั่นการแต่งกาย(ผิดระเบียบ)ของนิสิตมาแรงมาก ท่านคงจะเคยเห็นกันมากบ้าง ดิฉันไม่ขอยกตัวอย่างละกัน  แต่ส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดระเบียบและก่อให้เกิดความเข้าใจผิดก็คือ เครื่องหมายนิสิต หัวเข็มขัดสีน้ำตาล ที่นิสิตเรียกกันว่าหัวเข็มขัดรุ่นเก่า ซึ่งจริง ๆ แล้ว มหาวิทยาลัยได้มีประกาศแจ้งการเลิกใช้ เลิกผลิตและเลิกจำหน่าย หัวเข็มขัดรุ่นนั้นมาประมาณ 4-5 ปีแล้ว แต่มีผู้ประกอบการบางราย นำไปผลิตและจำหน่ายให้กับนิสิต  ซึ่งปัจจุบัน หน่วยจำหน่ายเครื่องหมาย และหน่วยกฏหมายก็มิได้นิ่งนอนใจ  ได้แจ้งเตือนร้านดังกล่าวที่พอทราบให้หยุดดำเนินการ แต่ก็ยังมีบางรายลักลอบผลิตและจำหน่ายเพิ่มอีก  หากพี่น้องท่านใดพบเห็นหรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด ช่วยแจ้งด้วยนะคะ รวมถึงการให้ข้อมูลเครื่องแต่งกายที่ถูกต้องกับนิสิตด้วย  ขอบคุณอีกที http://www.sad.nu.ac.th/Services/kuicloth.pdf