เพลง เงาไม้

ผลงานเดี่ยวเปียโนของ นาวาตรี ปิยะพันธ์ สนิทวงศ์ ร น. ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สาขาศิลปการแสดง(นักดนตรีสากล) ผลงานชุดนี้เป็นชุดที่อาจารย์ ปิยะพันธ์ ได้รวบรวมเพลงไทยที่อาจารย์ชอบมาตั้งสมัยเป็นเด็กรวมทั้งเพลงไทยสากลรุ่น ใหม่ใหม่มาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่แล้วนำมาบรรเลงซึ่งอาจารย์กล่าวว่านี่ คือ อัลบั้มแรกและอัลบั้มสุดท้ายของอาจารย์ และชื่ออัลบั้ม “ ฝากรักเอาไว้ในเพลง “ เป็นชื่อของบทเพลงที่อันเป็นที่รักที่สุดของอาจารย์ เล็กเล็กน้อยน้อยเกี่ยวกับอัลบั้มชุดนี้ คือ บันทึกเสียงที่ “ บ้าน นันทาภิวัฒน์ ” เปียโนที่ใช้บรรเลงคือ Boesendorfer