ผลกระทบต่อโครงการทดลองส่งเสริมโภชนาการที่มีต่อภาวะโภชนาการของเด็กและภาวะเจริญพันธุ์ของครอบครัว

จักกฤษณ์ และคณะ (2527) ได้ ศึกษา ผลกระทบต่อโครงการทดลองส่งเสริมโภชนาการที่มีต่อภาวะโภชนาการของเด็กและ ภาวะเจริญพันธุ์ของครอบครัว โดยใช้ตัวอย่างเด็กวัยก่อนเข้าเรียน อายุ 0-60 เดือน ที่มารดามีอายุ 15-49 ปี จำนวน 1,000 คน จากอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2527 จำนวนเด็กและมารดาได้แบ่งออกเป็นกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ในกลุ่มศึกษามีการให้อาหารเสริมแก่เด็ก ฝึกสุขนิสัยการบริโภคอาหาร ให้ บริการด้านสุขภาพอนามัยให้ความรู้แก่บิดามารดา และอาสาสมัครในการเลี้ยงดูเด็กที่ถูกต้อง ให้ความรู้ในด้านโภชนาการและการวางแผนครอบครัวหลังจากการดำเนินการได้ 4 เดือน ทำการประเมินผลเปรียบเทียบระหว่างหลังและก่อนเริ่มโครงการพบว่า โครงการส่งเสริมโภชนาการ ทำให้ภาวะโภชนาการของเด็กและความรู้เกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวของมารดาดี ขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#ครอบครัว#โภชนาการ#บทคัดย่อ

หมายเลขบันทึก: 44763, เขียน: 15 Aug 2006 @ 11:57 (), แก้ไข: 05 Jun 2012 @ 13:09 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)