ระบบการทำงานของโรงพยาบาลอำเภอในประเทศไทย

  ติดต่อ

Hongvivatana et al. (1982) ได้ ศึกษา ระบบการทำงานของโรงพยาบาลอำเภอในประเทศไทย โดยวิเคราะห์แนวนโยบายสาธารณสุขพบว่า มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหลายประการ อาทิ เช่น สถานีอนามัยมีการบริการผู้ป่วยที่ถือว่ามีจุดอ่อนมากที่สุด ในระหว่างสถานบริการทั้งหมดในระดับชุมชน โรงพยาบาลขนาดเล็กขนาด 10 เตียง มีอัตราการรับภาระบริการคนไข้น้อยกว่าโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง และ 60 เตียง มาก ดังนั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านบุคลากร แพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คณะวิจัยได้เสนอแนะว่า นโยบายการสร้างโรงพยาบาลอำเภอทั่วประเทศของกระทรวงสาธารณสุขควรเริ่มที่โรง พยาบาลขนาด 10 เตียงก่อนเพื่อประหยัดงบประมาณ  ซึ่งสามารถขยายเป็นโรงพยาบาล 30 เตียง ได้ง่ายในภายหลัง นโยบายที่สำคัญควรมีการกระจายโรงพยาบาลอำเภอให้ทั่วถึงโดยเฉพาะในภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ควรจัดสรรงบประมาณให้กับโรงพยาบาลอำเภอ และต้องพยายามหาทางแก้ไขปัญหาในเรื่องให้มีแพทย์ประจำโรงพยาบาลอำเภอตลอดไป ให้ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 44762, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 14:26:24+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บทคัดย่อ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)