ผลการศึกษาโรคหนองในที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยชายด้วยยาไรแฟมปิซินร่วมกับยาอีริโทรมัยซิน (Erythromycin) เปรียบเทียบกับยาเซโฟทักซิม

กาญจนาและคณะ (2528) ได้ศึกษา ผลการศึกษาโรคหนองในที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยชายด้วยยาไรแฟมปิซินร่วมกับยาอีริโทรมัยซิน (Erythromycin)  เปรียบเทียบกับยาเซโฟทักซิม ในผู้ป่วย 200 รายที่มารับการตรวจที่ผนวกตรวจโรคชายสถานกามโรคบางรัก กองกามโรค ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2526 ถึง 15 ธันวาคม 2526 ผลการศึกษาพบว่า การรักษาโรคหนองในด้ายยากิน 2 ชนิดรวมกัน คือ ยาไรแฟมปิซิน (900 มิลลิกรัม) และยาอีริโทรมัยซิน (1 กรัม) ได้ผลดีพอสมควร และไม่มีปัญหาในด้านอาการข้างเคียงบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#บทคัดย่อ#หนองใน#กามโรค

หมายเลขบันทึก: 44758, เขียน: 15 Aug 2006 @ 11:50 (), แก้ไข: 01 May 2012 @ 16:01 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)