ผลการศึกษาโรคหนองในที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยชายด้วยยาไรแฟมปิซินร่วมกับยาอีริโทรมัยซิน (Erythromycin) เปรียบเทียบกับยาเซโฟทักซิม

  ติดต่อ

กาญจนาและคณะ (2528) ได้ศึกษา ผลการศึกษาโรคหนองในที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนในผู้ป่วยชายด้วยยาไรแฟมปิซินร่วมกับยาอีริโทรมัยซิน (Erythromycin)  เปรียบเทียบกับยาเซโฟทักซิม ในผู้ป่วย 200 รายที่มารับการตรวจที่ผนวกตรวจโรคชายสถานกามโรคบางรัก กองกามโรค ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2526 ถึง 15 ธันวาคม 2526 ผลการศึกษาพบว่า การรักษาโรคหนองในด้ายยากิน 2 ชนิดรวมกัน คือ ยาไรแฟมปิซิน (900 มิลลิกรัม) และยาอีริโทรมัยซิน (1 กรัม) ได้ผลดีพอสมควร และไม่มีปัญหาในด้านอาการข้างเคียงบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 44758, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-01 16:01:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #บทคัดย่อ#หนองใน#กามโรค

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)