ดิฉันได้เปลี่ยนอาหารที่รับประทานเป็นผักเป็นส่วนมาก โดยงดเนื้อสัตว์ใหญ่ๆ ทานปลาบ้าง กุ้งบ้าง แต่จะรับประทานข้าวกล้อง ถั่ว งา ผักจิ้มน้ำพริก เป็นเวลา 4 เดือนแล้ว รู้สึกสุขภาพดีขึ้น อาการอ่อนเพลียหายไป