ต้นทุนของโรงพยาบาลระดับจังหวัดในปี 2523

  ติดต่อ

กองแผนงานสาธารณสุข (2526) ได้ศึกษา ต้นทุนของโรงพยาบาลระดับจังหวัดในปี 2523  โดยสุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลจังหวัด 12 แห่งทั่วประเทศ ตามขนาดของโรงพยาบาลขนาดกลาง (121- 240 เตียง) ขนาดใหญ่ (241- 360 เตียง) และขนาดใหญ่พิเศษ (361 เตียงขึ้นไป ) และ เก็บข้อมูลค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าแรงงาน วัสดุ เครื่องใช้ ค่าลงทุนและข้อมูลประเภทรายรับ ได้แก่ รายรับจากงบประมาณ รายรับจากค่าบริการ เงินบำรุง และรายรับที่เป็นสิ่งของ  ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนรายจ่ายของโรงพยาบาลจะสูงขึ้น เมื่อโรงพยาบาลมีขนาดใหญ่ขึ้น ฝ่ายเภสัชกรรมมีต้นทุนสูงที่สุด สำหรับต้นทุนต่อครั้ง (บาท) ของผู้ป่วยในจะแตกต่างกันไปตามขนาดของโรงพยาบาลคือ ต้นทุนต่อครั้งสำหรับผู้ป่วยในของโรงพยาบาลขนาดกลางประมาณ 193 บาท สำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ 198 บาท และลดลงเป็น 194 บาท สำหรับโรงพยาบาลขนาดใหญ่พิเศษ เช่น ต้นทุนของผู้ป่วยนอกมีค่าเท่ากันสำหรับโรงพยาบาลทุกขนาด คือ ประมาณ 63 บาท ต่อครั้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 44761, เขียน: , แก้ไข, 2012-04-18 11:30:48+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #โรงพยาบาล#งบประมาณ#บทคัดย่อ#ต้นทุน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)