บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) ต้นทุน

เขียนเมื่อ
135 32 67
เขียนเมื่อ
135 32 58
เขียนเมื่อ
171 33 62
เขียนเมื่อ
163 33 64
เขียนเมื่อ
175 34 70