เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของชมรม "วิชาการพระเครื่อง" ที่กำลังพัฒนาองค์ความรู้ ที่ใช้ในการแยกแยะ "พระโรงงาน" ออกจาก "พระแท้"

 • โดยอาศัยการวิเคราะห์จุดรายละเอียดที่ "ช่างฝีมือ" ของโรงงานทำพระเก๊ ยังน่าจะทำไม่ได้ หรือ
 • แม้จะทำได้ก็ต้องใช้เวลามาก ลงทุน ลงแรงมากเพื่อมาหลอกขายให้ชาวบ้านที่รู้น้อยกว่า
 • ที่ไม่น่าจะคุ้มกับการลงทุนของเจ้าของโรงงาน

ดังนั้น ผมได้พยายามรวบรวม และจัดลำดับอายุพระเนื้อปูนเปลือกหอย เพื่อสร้างชุดความรู้ และทำความเข้าใจวิธีการแยกพระแท้ออกจากพระโรงงาน

โดยการใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องตรวจดู

 • ลักษณะการงอกของผิวต่างอายุ ใหม่เก่า ดูเหี่ยวย่น เหมือนผิวหนังช้าง
 •  
 • การกร่อนของผิวเดิม และผิวใหม่
 • การแตกระแหงเฉพาะที่ผิวและการซึมออกมาของน้ำมันตังอิ๊วตามรูระแหงแบบหลากอายุ เป็นคราบเก่า หรือลายร่างแห ตามลายรอยแตก
 • การเกิด และการพอกตัวของผิวแป้งตามรูน้ำตา บ่อน้ำตา และรอยระแหง
 • และการพัฒนาการของผิวปูน หรือผิวหินอ่อนแบบต่างๆ
  รูปรูน้ำตา
  ที่ตำราส่วนใหญ่จะเรียก "รูปลายเข็ม" (ที่ดูเป็นหลุมๆ กลางภาพ)
  มีคราบน้ำตา หรือน้ำปูนสีขาวๆ ไหลออกมาจากรู
  (ขนาดรูประมาณ ๐.๐๕ มม.)
  รูระแหง
  ที่มีรอยแยกและคราบน้ำปูนขาวๆซึมออกมา
  (ตรงกลางภาพ)
  รอยหนอนด้น (ขอบบน) และบ่อน้ำตา (กลางขวา)
  ที่มีรูน้ำตาเป็นแถวๆ อยู่ในร่องบ่อน้ำตา ที่มีคราบแป้งเหงื่อปูนบางๆ ไม่เกาะเป็นก้อน โดยเฉพาะที่ปากรูน้ำตา ที่อยู่ในบ่อน้ำตาอีกทีหนึ่ง
  จะสังเกตได้ง่ายในพระที่ผ่านการล้างมานานแล้ว
  (ผมต้องขอประทานโทษ ที่ยังไม่มีกล้อง ที่สามารถถ่ายรูปได้ละเอียดพอที่จะมาลงให้ชัดเจนกว่านี้ได้)

โดยเฉพาะที่เกิดกับพระเนื้อปูนเปลือกหอย ที่มีอายุตั้งแต่ ๓๐ ปี ถึง ประมาณ ๒๐๐ ปี

ที่พบว่า

 • นอกจากต้องมี
  • ผิวปูนหินอ่อนพอกจากผิวมวลสารหรือเนื้อปูนเดิม
   • แบบหลากอายุ ๔-๕ ชั้น (แบบ)
  • มีการแตกระแหงเฉพาะผิวปูนที่งอกคลุมจนได้อายุ
   • ที่มักมีคราบน้ำมันตังอิ๊วซึมออกมาเป็นเส้นตามรอยระแหง "ทั้งองค์" ทั้งด้านหน้า ข้าง และหลัง
   • ผิวยิ่งเก่ามาก เส้นน้ำมันตังอิ๊วยิ่งหนา และ
   • ถ้าหนามากจะแตกออกเป็นเส้นขนานสีน้ำตาลแก่ขนานกันสองเส้นคร่อมรอยระแหงอีกทีหนึ่ง 
  • เนื้อปูนงอกแบบ "ฟองเต้าหู้" แบบปลายอ่อน โคนแก่ หลากอายุในฟองเดียวกัน
  • บ่อน้ำตา และ รูน้ำตา หรือที่เรียกว่า "รูปลายเข็ม"
  • คราบธารน้ำตาต่างอายุ
  • และเหงื่อปูน หรือที่เรียกกันว่า "ผงแป้งโรยพิมพ์"แล้ว
 • บริเวณที่เป็นหลุมๆ ของรอยปริ หรือ รอยแยกเดิม ที่กำลังจะปิดสนิทจากการงอกของผิวปูน
  • ยังมีรูน้ำตาเล็กๆ ที่มีธารน้ำตาไหลอยู่ แบบต่างอายุ
  • จะยังมีผงแป้งเหงื่อปูนเกาะ (ที่ตำราเดิมบอกว่าเป็น "แป้งโรยพิมพ์" ) อยู่รอบๆ บริเวณปากรู หรือในซอกของรอบปริ 
  •  
   • แบบเดียวกับ "ปากรูมด หรือรูจิ้งหรีด" ที่มีขุยดินอยู่รอบๆ

รูดังกล่าวจะมีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่แตกต่างกัน

 • ที่คาดว่าเป็นไปตามความแรงของ "ธารน้ำตา" อย่างน้อย ๑ รู ต่อ ๑ รอยปริ บางทีมีมากกว่า ๑
  • ยกเว้นรอยปริที่เนิ้อปูนงอกมาอุดตันแล้ว หรือรอยปริที่ยังเปิดกว้าง
  • จะมีเพียงผงแป้ง แต่ไม่ปรากฏว่ามีรูดังกล่าว
 • รูดังกล่าว คือ แบบที่เรียกกันว่ารู "ปลายเข็ม" 
 • ปรากฏอยู่ทั่วไปตามผิวที่มีหลุม หรือ รอยปริ ที่มีการรบกวนน้อย 
 • ถ้าจะให้มั่นใจ แบบ "พระแท้ดูง่าย" อย่างน้อยควรมี ๔-๕ จุดขึ้นไป
 • มักมีขนาดประมาณ ๐.๐๑-๐.๐๕ มม.
 • ที่คาดว่าไม่น่าจะทำได้โดยช่างฝีมือในโรงงานทำพระเก๊

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนใหญ่นั้น

 • ขอบปากรูดังกล่าวจะ
  • มน
  • ไม่คม
 • รูไม่ตรง มีการคดเคี้ยวแบบธรรมชาติ 
  • มีความลึกลงไปในเนื้อ และ
  • การคดของรูทำให้มองไม่เห็นก้นรู 
 • และถ้ารูดังกล่าว เกิดในหลุม ที่ถูกรบกวนจากการใช้น้อย
  • อาจมีผงแป้งเหงื่อปูนก่อตัวเป็นท่อทรงกระบอก
  • อยู่บนปากรูอีกทีหนึ่ง 
   • แบบเดียวกับรูแมงมุมบนผิวดิน
   • ที่มักมีดินหรือเศษใบไม้เกาะรอบๆปากรู
    • ที่เป็นใยสานเป็นท่อกลมๆ

จุดสังเกตระดับ "จุลสัณฐาน" นี้น่าจะใช้แยกพระแท้ออกจากพระโรงงานได้โดยง่ายครับ

นอกจากนี้ผมยังพบว่า

 • การเกิด "เหงื่อปูน" จะป้องกันการเกาะตัวแน่นของรัก ชาด หรือยางไม้ ที่ทารักษาผิวพระไว้ หรือสิ่งที่มาเกาะที่ผิวพระ
 • ทำให้แกะ หรือปัดออกได้ง่าย
 • ที่ทำให้การ "ล้างพระ" ทำได้โดยง่าย
  • ถ้าแกะยาก น่าจะเป็นพระที่เนื้อทาผิวใหม่ๆ
  • แบบเดียวกับสีทาบ้าน
   • ที่ถ้าผนังปูนเก่า สีจะร่อนหลุดง่าย
   • ถ้าผนังบ้านใหม่ๆ สีก็จะติดแน่น
    • ล้างออกไม่ได้
    • แม้จะพยายามแกะออก ก็แกะได้ยาก

และเมื่อแกะออก หรือสังเกตดูในช่องว่างระหว่างเนื้อพระกับรัก

 • จะมี "ผงแป้งนวลๆ" กั้น หรือเคลือบผิวอยู่ หรือคั่นอยู่
 • ที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำโดยช่างฝีมือได้ยากเช่นกัน
 • แต่พระที่เคลือบรักไว้ จะพบรอยระแหงที่ผิวค่อนข้างน้อย และคราบน้ำมันตังอิ๊วจะเป็นปื้นๆ มากกว่าจะเป็นเส้นๆ ตามรอยระแหง

ทั้งสองประเด็นของผิวพระสมเด็จ อายุกว่า ๑๒๐ ปีขึ้นไปนี้ น่าสนใจมาก

จึงอยากให้ท่านลองสังเกตดู

สำหรับลักษณะที่คล้ายๆกันในพระโรงงานนั้น

 • ช่างฝีมือจัด จะทำให้มีรอยปริในเนื้อพระ หรือเป็นหลุม แล้วโรยผงแป้งไว้
  • ผงแป้งจะแยกจากผิว ไม่แนบเนียนไปกับผิวที่ปริแยก
 • นำมวลสารสีดำกลมๆ มาฝังไว้ที่ก้นหลุม
  • เพื่อหลอกตาคนที่ดูพระแบบรีบๆ
 • เมื่อมองด้วยเลนส์ส่องพระธรรมดา จะดูคล้ายๆเป็นรูลึก
 • ที่สำคัญ
  • จะไม่มีสภาพความหลากหลายและไล่ตามอายุของผิวพระ(ผิวอายุเท่ากันหมด)
  • ไม่มีรอยระแหงที่ผิวงอก "แบบละเอียด" มักทำเป็นร่องระแหงลึกเข้าไปในเนื้อพระ
  • ไม่มีเส้นคราบน้ำมันตังอิ๊วแบบสอดคล้องกับรูระแหง
   • ส่วนใหญ่แค่ทาสีน้ำตาลลงไปในรูระแหงที่ทำขึ้น (ทั้งๆที่ควรเป็นเส้นลอยอยู่บนผิวปูนที่งอกใหม่ เหนือรูระแหงอีกทีหนึ่ง)

ถ้ามีความเห็นอย่างไรก็ลองมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดูนะครับ

ความรู้นี้จะได้พัฒนาต่อไปอย่างมีประโยชน์กับทุกคนครับ