ปฏิบัติภาระกิจ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

KRUDALA
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เด็กคนหนึ่งเขียนเรียงความว่า "ครอบครัวของฉันไม่ค่อยอบอุ่น บางคืนแม่ไปทำงาน ฉันต้องนอนคนเดียว..."

       เมื่อเปิดเรียนได้ไม่นาน โรงเรียนในสังกัดสพฐ.ทุกโรงเรียน ก็ได้ปฏิบัติตามนโยบายของสพฐ.ในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    โรงเรียนวัดขี้เหล็กได้ประชุมครูและให้ครูดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อที่จะได้รับรู้ข้อมูลของนักเรียน และให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ทันเวลา  ครูดาหลาในฐานะครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีนักเรียน 15 คน ก็ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนมาหลายวัน  เนื่องจากบ้านนักเรียนแต่ละคนอยู่ต่างหมู่บ้าน บางคนไม่รู้ว่าที่ตนอาศัยอยู่เรียกหมู่บ้านอะไร  ครูจึงใช้วิธีพานักเรียนไปด้วยกันหลายคนเพื่อช่วยบอกทางที่จะไปบ้านของนักเรียนแต่ละคนได้ถูก

           นักเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ห้องเช่า หรือหอพัก ในลักษณะครอบครัวเดี่ยว   ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากทำงานในนิคมอุตสาหกรรม  เมื่อโรงเรียนเลิกกลับถึงบ้านแล้วเด็กต้องอยู่คนเดียว จนถึงเวลา 2ทุ่ม ผู้ปกครองจึงเลิกจากงาน  เด็กจะต้องหาซื้ออาหารเย็นรับประทานเอง     บางคนจะหุงข้าวและทำอาหารง่ายๆเช่นไข่เจียวได้  บางคนที่ผู้ปกครองทำงานกะกลางคืน เด็กจะอยู่ตามลำพังในห้องพัก นักเรียนคนหนึ่งเขียนเรียงความเรื่องครอบครัวของฉันว่า...  ครอบครัวของฉันไม่ค่อยอบอุ่น พ่อฉันเสียชีวิตเมื่อฉันอายุได้ 2ขวบ ฉันอยู่กับแม่  บางคืนที่แม่ฉันไปทำงานฉันต้องนอนคนเดียว.... 

        สังคมเปลี่ยนไปจากเดิมมาก เมื่อก่อนครูดาหลาไปเยี่ยมบ้านในโรงเรียนเดียวกันนี้ เด็กเป็นลูกชาวบ้านที่เกิดและโตที่นี่จึงสนิมสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ผู้ปกครองจะเตรียมอาหารให้ครูที่ไปเยี่ยม พ่อแม่เด็กทุกคนดีใจที่ครูไปเยี่ยมบ้าน  

 

            ปัจจุบันนักเรียนมากับผู้ปกครองซึ่งเป็นคนต่างถิ่นเข้ามาทำงานในนิคมอุตสาหกรรม ห้องที่อยู่ข้างเคียงก็ไม่รู้จักกัน ผู้ปกครองบางคนมาเป็นคนงานก่อสร้าง เด็กก็ต้องมาอาศัยอยู่ในแคมป์คนงานที่อยู่กันอย่างแออัดมาก เลิกงานแล้วก็ต้องพักผ่อน เรื่องที่เด็กจะได้อ่านหนังสือ หรือทำการบ้านจึงเป็นเรื่องที่ไม่สะดวกสบายเลย

        ข้อมูลของนักเรียนที่ได้รับจะทำให้ครูดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงกับความต้องการ เพื่อนักเรียนเกิดการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแต่ละคน ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติ

 

              

 

                

                              

                    

                                  

                             

                              

                             

                          

                              

                            

                                 

                                    

                           

                              

                  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทฤษฏีการเชื่อมต่อความเห็น (24)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ KRUDALA

 • ไม่ได้เข้ามาทักทายนานแล้ว ไม่ค่อยมีเวลา เพราะต้องออกเดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆ
 • ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ได้จากการเยี่ยมบ้าน จะช่วยให้ครูเข้าใจ เห็นใจ และออกแบบการเรียนรู้ การส่งเสริม การป้องกันแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
 • การได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิธีการดูแลลูกกับผู้ปกครอง(ด้วยความเอาใจใส่) เป็นการสร้างความมั่นใจและลดช่องว่างระหว่างบ้านกับโรงเรียน ระหว่างครูกับผู้ปกครองและชุมชน ได้เป็นอย่างดี
 • ขอแสดงความชื่นชมที่เห็นนักเรียนเป็นเหมือนลูกหลาน รักและห่วงใยนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่รังเกียจแม้นักเรียนคนหนึ่งอาจจะอยู่ในสภาพที่อัตคัด ขัดสน
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะครูดาหลา
 • ลำดวนเห็นภาพความแตกต่างของบ้านนักเรียน
 • และที่ครูพบว่าเด็กบางคนต้องอยู่ลำพังยามค่ำคืน
 • รู้สึกถึงอันตราย...แต่ผู้ปกครองที่ลำบากก็เลือกไม่ได้
 • มีเพียงครูเรานี่ละที่จะเสริมเติมดูแลใส่ใจอย่างเต็มที่
 • ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนี้ เป็นเรื่องที่ทำให้ครูรู้จักเด็กอย่างแท้จริงนะคะ
 • ขอบคุณเรื่องดีๆที่นำมาค่ะ
 • สวัสดีครับ
 • การเฮียนสมัยนี้ ป้อแม่มีส่วนสำคัญในการดูแลบ่แป้คุณครูครับ ละอ่อนตี้ป้อแม่บ่มีเวลา ยะหื้อขาดความอบอุ่น ขาดตี้ปรึกษา ขาดคนสอนจี้แนะ ปัญหาต่างๆ จึงต๋ามมา ดีตี้คุณครูไปเยี่ยมไปผ่อ เพื่อจะได้ดูแลจ้วยเหลือได้ต๋ามปัญหาตี้แต้ อย่างเข้าใจ๋และเข้าถึงครับ
เขียนเมื่อ 

เด็กๆน่ารักสดใสสมวัยจริงครับ โดยเฉพาะน้องคนกลางนี้ครับ...

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสันติสุขIco48

 • ขอบคุณมากค่ะที่เข้ามามอบดอกไม้ให้กำลังใจ
 • ครูดาหลาถือเป็นเกียรติอย่างมากที่นักวิชาการเจ้าของเรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากสพฐ. เข้ามาให้กำลังใจและช่วยแนะนำให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นการเติมเต็มให้กับบันทึกนี้ค่ะ 
 • ขออนุญาตทบทวนข้อเม้นท์ของคุณสันติสุขอีกครั้งนะคะ เพื่อจะได้ย้ำความเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะ 
 • ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลที่ได้จากการเยี่ยมบ้าน จะช่วยให้ครูเข้าใจ เห็นใจ และออกแบบการเรียนรู้ การส่งเสริม การป้องกันแก้ไขและการให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง
 • การได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลลูกกับผู้ปกครอง(ด้วยความเอาใจใส่) เป็นการสร้างความมั่นใจ และลดช่องว่างระหว่างบ้าน กับโรงเรียน ระหว่างครูผู้ปกครอง และชุมชนได้เป็นอย่างดี
 • ขอบคุณคุณสันติสุขอีกครั้งที่เข้าใจความเป็นครู แม้เด็กจะขัดสนแต่ก็มีความตั้งใจเรียนค่ะ โรงเรียนได้ช่วยเหลือให้ทุนการศึกษามาทุกปีเด็กมีความภูมิใจที่ได้มีโอกาสเรียนหนังสือในโรงเรียนนี้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล เป็นนักเรียนชายคนเดียวที่ไม่ย้ายโรงเรียนครูจึงมอบหมายให้เป็นหัวหน้าห้องค่ะ 
 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ศน.ลำดวนIco48

 • ขอบคุณที่มอบดอกไม้ให้กำลังใจนะคะ
 • นักเรียน 15 คน มีคนในพื้นที่จริงๆเพียง 1คน อีกคนหนึ่งอยู่ต่างตำบลแต่เป็นคนท้องถิ่นใกล้ๆกัน  นอกนั้นเป็นคนต่างจังหวัดทั้งหมดค่ะ
 • เด็กคงจะคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอย่างนี้ ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็ต้องเลือกที่หอพักสงบและปลอดภัย ครูก็คุยกับเด็กอยู่เสมอถึงเรื่องนี้ค่ะ แต่เด็กคนที่เขียนเรียงความว่าบางคืนได้นอนคนเดียวเพราะแม่ไปทำงาน  เป็นเด็กชายค่ะ
 • ไปเยี่ยมบ้านก็ได้ไปเห็นสภาพที่พัก  บางคนไม่พบพ่อแม่จะมีโอกาสพบต่อเมื่อวันประชุมผู้ปกครองซึ่งต้องตรงกับวันอาทิตย์ตรงกับวันหยุดของโรงงานค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ้า อาจารย์ชำนาญIco48

 • ขอบคุณตี้แวะมาฮื้อกำลังใจเน้อเจ้า
 • การเฮียนสมัยนี้ป้อแม่มีส่วนสำคัญบ่แป้คุณครู...แต้ๆเลยเจ้า เพราะว่าละอ่อนจะต้องมีงานตี้เปิ้นฝึกฮื้อกึดเอง  แต่ป้อแม่บ่มีเวลา บ่ได้เป๋นตี้ปรึกษาเรื่องเฮียนบ่ว่าจะวิชาอะหยัง  ครูจะต้องเตรียมฮื้อหมดทุกอย่าง  จะไปหวังว่าละอ่อนจะไปค้นคว้ามาเหมือนตางในเวียงตี้ป้อแม่เปิ้นพร้อม  ก็บ่ได้เนาะเจ้า
 • การเยี่ยมบ้านจึงเป๋นการไปผ่อเพื่อจะได้จ่วยเหลือได้ตามปัญหาตี้แต้ อย่างเข้าใจ๋และเข้าถึง
 • ขอบคุณเจ้า
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์หนานวัฒน์Ico48

 • น้องคนกลางชื่อเด็กชายอำนาจ สุกใส  เพิ่งมาเข้าเรียนป. 5 ปีนี้ค่ะ ย้ายมาจากอ.ดอยเต่าจ.เชียงใหม่ เป็นเด็กคนที่เขียนเรียงความว่าครอบครัวของฉันไม่อบอุ่นนัก พ่อตายตั้งแต่ฉันอายุได้ 2 ขวบ  ฉันอยู่กับปู่ย่าเมื่อท่านตายฉันจึงมาอยู่กับแม่ บางคืนที่แม่ไปทำงานฉันต้องนอนคนเดียว
 • เป็นเด็กเรียนดีค่ะ ร่าเริง  นักเรียนชายป.5 เป็นนักฟุตบอลทุกคนค่ะ  และการที่เด็กมาจากที่ต่างๆ แรกๆจึงทำให้มีเรื่องระหว่างเด็กชาย ป.5 กับป.6 ครูผู้ฝึกซ้อมกีฬาต้องคอยดูไม่ให้ทะเลาะกัน 
 • บางครั้งครูดาหลาไปยืนดูเด็กเล่นฟุตบอลกลางสนาม เขามีความสุขกับการเล่นจริงๆ... เผลอแป๊บเดียวจบไปเป็นรุ่นๆ  บางทีก็เผลอเรียกชื่อพ่อเป็นชื่อลูก
 • ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ
เขียนเมื่อ 

 • ชื่นชมในความเป็นครูจ้ะ
 • ขอบคุณที่เข้าไปทักทายกัน
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณมะเดื่อIco48

 • ขอบคุณค่ะที่มาให้กำลังใจพร้อมไอศครีมราดช็อคโคแล็ต...  ของโปรดเด็กๆค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ 

 

เขียนเมื่อ 
 •  Ico48 ...สวัสดีครับ พี่ครูดาหลาที่เคารพและคิดถึงครับ ...
 • ...ไม่ได้หายไปไหนนะครับ กลัวว่าจะนอนไม่หลับ เพราะมีคนบ่นคิดถึง จึงต้องรายงานตัวซะก่อน...
 • ...ในทุกวันนี้ สังคมรอบข้างมีแต่ปัญหา ครับ เด็กก็เลยพลอยได้ซึมซับไปด้วย โดยไม่รู้ตัว...
 • ...การได้ช่วยเหลือบ้างถึงแม้นว่าจะเล็กน้อย แต่ก็อาจเป็นสิ่งที่มีค่าในอนาคต ครับ...ผมฝันไว้อย่างนั้น...

ชื่นชมน้องครูที่เข้าไปเยี่ยมดูความุกข์สุขของลูกศิษย์อย่างใกล้ชิดเช่นนี้..พวกเขาเลือกเกิด..เลือกอยู่ไม่ได้..แต่อย่างน้อยยังมีผู้ปกครองอยู่ด้วย..สภาพไม่ต่างกับเด็กๆในกทม.เลยค่ะ..แม้ในระดับที่มีฐานะ..เด็กๆอยู่กับพี่เลี้ยงมากกว่าพ่อแม่ ที่ต่างทำงานกันหามรุ่งหามค่ำทุกวัน..

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ครูดาหลา

 • ชื่นชมคุณครูคนเก่งมากๆเลยค่ะ
 • คิดถึ๊ง...คิดถึง

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ท่านน้อง  ผอ.udomranIco48

 • ขอบคุณที่แวะทักทายนะคะ
 • สังคมรอบข้างมีปัญหา อยู่ที่ตัวเราพยายามอย่าให้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้น
 • และที่สำคัญยังต้องคอยดูแลช่วยเหลือเด็กให้รู้จักแก้ปัญหาของตนอย่างถูกวิธีด้วย
 • การชี้แนะเป็นที่ปรึกษาให้เด็กรู้จักคิดเป็นการช่วยเหลือเด็กในระยะยาวด้วยนะคะ
 • เป็นสิ่งที่มีค่าในอนาคตสำหรับเด็กแน่นอนค่ะ
 • อบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณพี่ใหญ่Ico48

 • ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะคะ
 • เด็กๆมีความแตกต่างกัน  เพราะเลือกเกิดไม่ได้นะคะ
 • แต่หน้าที่ของครูคืออบรมสั่งสอนให้เด็กเหล่านี้เป็นคนดีค่ะ
 • ไม่ว่าจะเป็นลูกใครครูก็ดูแลเอาใจใส่ทุกคนไม่ต่างกันค่ะ
 • บางคนมาบอกว่าแม่จะกลับบ้านไปเอาหลักฐานจากโรงเรียนเดิมมาให้ ผมอยู่ห้องคนเดียว ตอนเย็นไปซื้ออาหารเองได้ครับ...ครูก็ให้กำลังใจว่าเก่งนะซื้ออาหารเองก็ได้...เด็กเขาก็พอใจที่ครูคอยถามทุกข์สุขค่ะ
 •  สิ่งแวดล้อมสอนให้คนสมัยนี้เก่งและแกร่งกว่ารุ่นเราๆมากนะคะ
 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ น้องมนัสดาIco48

 • ขอบคุณที่แวะมาให้กำลังใจนะคะ
 • ดอกบานชื่นที่บ้านใช่ไหมคะ
 • เจ้าของบ้านคนสวย ดอกไม้ก็สวย  ชื่นใจทุกครั้งที่ได้ชมดอกไม้สวยๆค่ะ
 • คิดถึ้ง  คิดถึง...เช่นกันค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะพี่ครูดาหลา

 • เรียกชื่อเดิมได้ไหมคะ? เรียกชื่อเต็มแบบนี้ดูห่างเหินจังค่ะ ที่น้องใส่ชื่อเต็มเพราะมีคนประท้วงค่ะ ก็เลยจัดชื่อจริงให้เลย ตัวจริงเสียงจริงค่ะ
 • ทุกวันพุธน้องไปเป็นดีเจ.อยู่คลื่นชุมชน ใช้ชื่อ "แม่ใหญ่น้อย" แฟนเพลงมารอดูตัวที่สถานีก็ประท้วง น้องก็เลยบอกว่า "เอางี๊แล้วกันนะจ๊ะ อยากเรียกอะไรก็เรียกเถอะ" ก็เลยได้มา 1 ชื่ออย่างเป็นเอกฉันท์ค่ะ

 

เขียนเมื่อ 

น้องคุณยาย คนสวยIco48

 •  ใจจริงก็อยากจะเรียกชื่อที่เคยเรียก แต่กรงว่าจะเป็นการเสียมารยาทน่ะค่ะ
 •   ตกลงเรียกชื่อเดิมแล้วนะคะ จะได้สนิทสนมเป็นน้องสาวคนเดิม
 •   เป็นดีเจเสียงเสน่ห์มีแฟนคลับเยอะ  ยิ่งได้มาเห็นตัวจริงแล้วรับรองว่าติดหนึบเลยล่ะค่ะ  
 • พี่ครูดาหลาอยากฟังเสียงดีเจคนสวยบ้างจังเลย  อัดวีดิโอมาขึ้นบันทึกให้ฟังบ้างซิคะ
 • ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
เขียนเมื่อ 

คุณครูกับการช่วยเหลือนักเรียนตามโครงการเยี่ยมบ้าน ทำให้ดูอบอุ่นและเด็กๆมีกำลังใจและการช่วยเหลือที่ถูกต้องนะคะ

พี่ครูน่ารักจังค่ะไปเยี่ยมทุกคนเลย

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะ  ครูดาหลา
 • แวะมาเยี่ยมบ้านเด็กด้วยคนค่ะ
 • ปีที่แล้วธรรมทิพย์เยี่่ยมบ้านเด็กได้ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ๓๑ คน
  ปีนี้มีนักเรียน  ชั้น ม.๖ ที่ดูแล ๔๘ คน  คงใช้เวลานานกว่าจะเยี่ยมเสร็จ
  ยังไม่มีเวลาไปเยี่ยมเลยค่ะ
 • คุณครูมีเด็ก ๑๕ คน  น่ารักทุกคน  ชื่นชมความเอาใจใส่ค่ะ
 • คงต้องรีบไปเยี่ยมบ้านเด็กบ้างคะ ?
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ น้องkrukorkaiIco48

           การเยี่ยมบ้านเป็นการปฏิบัติภาระกิจตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนค่ะ

ทำให้ครูได้รู้จักผู้ปกครองและเข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนค่ะ  ทำให้จัดกิจกรรม

การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนค่ะ

          ปีนี้ครูดาหลามีจำนวนนักเรียนน้อยลงทำให้ได้เยี่ยมทั่วถึงทุกคนค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณธรรมทิพย์Ico48

 • ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมบ้านเด็กกับครูดาหลานะคะ
 • คุณธรรมทิพย์มีนักเรียนที่ต้องไปเยี่ยมบ้านหลายคน ต้องใช้เวลาหลายวันนะคะ
 • ที่โรงเรียนครูดาหลาชั้นมัธยมก็มีนักเรียนเยอะค่ะ ครูบางคนก็ไปเยี่ยมไม่ครบเลยค่ะ
 • เด็กประถมเริ่มลดในปีนี้เพราะมีโรงเรียนของเทศบาลเปิดมาแข่งกับเรา  ตอนแรกก็จะให้ครูเราไปขึ้นกับอ.บ.ต. แต่ตกลงกันไม่ได้  เขาก็เปิดโรงเรียนแข่งกับเราบริการรถรับส่งฟรี ฟรีทุกอย่าง...ประชาชนก็พาลูกหลานไปเรียนของอ.บ.ต. (ปัจจุบันยกระดับเป็นเทศบาล) แต่พอถึงมัธยมก็มาเรียนโรงเรียนนี้  ทำให้นักเรียนระดับมัธยมมีจำนวนมากกว่านักเรียนประถมค่ะ
 • ขอบคุณค่ะ

สอนกันต่อมาว่า

อยู่สูงให้นอนคว่ำ 

ความคือ พอเรามีกิน อย่าลืมคนไม่มีกิน


เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์โสภณIco48

 • สุภาษิต และคำสอนของคนสมัยก่อน  เป็นคำพูดง่ายๆแต่แฝงด้วยข้อคิดนะคะ
 • ถ้าคนเรารู้จักพอมีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปัน  บ้านเมืองคงเราคงมีความสุขสงบค่ะ