การประเมินผลกับกระบวนการจัดการเรียนรู้

somtawin
การประเมินผลกับกระบวนการจัดการเรียนรู้
  GotSmiley for FREE! Click Here   การประเมินผลกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนใช้งานหรือกิจกรรมคณิตศาสตร์เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  และ ใช้การถามคำถาม   นอกจากการถามเพื่อตรวจสอบและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแล้ว  ควรถามคำถามเพื่อตรวจสอบและส่งเสริม ทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตร์  เช่น  การถามคำถามในลักษณะ นักเรียนแก้ปัญหานี้อย่างไร  ใครสามารถคิดหาวิธีการนอกเหนือไปจากนี้ได้อีก  นักเรียนคิดอย่างไรกับวิธีการที่เพื่อนเสนอ

  การกระตุ้นด้วยคำถามเน้นกระบวนการคิด ทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน  และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน   ผู้เรียนมีโอกาสได้พูดแสดงความคิดเห็นของตน  แสดงความเห็นพ้องและโต้แย้ง  เปรียบเทียบวิธีการของตนกับของเพื่อนเพื่อเลือกวิธีการที่ดีในการแก้ปัญหา ทำให้ผู้สอนสามารถใช้คำตอบของผู้เรียนเป็นข้อมูล วัดความรู้ความเข้าใจ และทักษะ /กระบวนการทางคณิตศาสตร์ของผู้เรียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 44558, เขียน: 13 Aug 2006 @ 14:05 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)