เทคโนโลยีกับการสอนคณิตศาสตร์

  ติดต่อ

  เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้น่าสนใจและทำให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนอำนวยความสะดวกกับครูผู้สอนและเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียน  

คณิตศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับการคิดคำนวณและการคิดเชิงนามธรรมการสอนคณิตศาสตร์     ให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากต้องอาศัยเทคนิคการสอนที่ดีแล้ว ยังจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยประกอบในการจัดการเรียนรู้ด้วย เพื่อทำให้การสอนคณิตศาสตร์นั้นน่าสนใจและเข้าถึงความคิดรวบยอดได้อย่างรวดเร็ว

               เทคโนโลยีที่เหมาะสมสามารถช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้น่าสนใจและทำให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนอำนวยความสะดวกกับครูผู้สอนและเป็นแหล่งการเรียนรู้สำหรับครูและนักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ  

Ø    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) http://www.ipst.ac.th/home.asp

  Ø    สาขาคณิตศาสตร์ประถมศึกษา http://www.ipst.ac.th/pri_math/pri-math.shtml

  Ø    โครงการพัฒนาเนื้อหาความรู้สำหรับเครือข่ายเพื่อโรงเรียนไทย (Digital  Library) http://web.ku.ac.th/schoolnet/f-snet2.htm  

Ø    เครือข่ายกาญจนาภิเษก (คณิตศาสตร์ : สารานุกรมไทยเล่ม ) http://kanchanapisek.or.th/kp6/BOOK6/chapter1/chap1.htm  

Ø    กระทรวงศึกษาธิการ http://www.moe.go.th/  

Ø    สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) http://www.onec.go.th/  

Ø    โปรแกรมเรขาคณิต GeometersSketchpad

http://www.keypress.com/sketchpad/  

http://www.public.asu.edu/7eaaafp/rhythm.html  

Ø    สภาครูคณิตศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NCTM) http://www.nctm.org/  

Ø    โปรแกรมการมองรูปเรขาคณิตสามมิติ สองมิติ   รูปคลี่   การหมุน http://www.peda.com/  

Ø    การพลิก  การเลื่อน  การหมุน  การสร้าง  รูปเรขาคณิตสามมิติ http://www.mathsnet.net/geometry/solid/index.html  

Ø    แบบสำหรับตัดไปทำรูปเรขาคณิตสามมิติ http://www.intent.com/sg/platonics.html

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ : คณิตศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 44556, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-23 22:22:10+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

ไม่บอก
IP: xxx.31.126.142
เขียนเมื่อ 

มีน้อยจังอะ