เชิญชมละครห่น โจ หลุย เนื่องในงาน ๑๐๐ ปี ประพาสต้นเมืองกำแพงเพชร

ผศ.รัตนา รักการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เปิดเผยว่า “ในปี ๒๕๔๙ เป็นปีมหามงคลยิ่งนอกจากจะเป็นปีเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ยังเป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการเสด็จประพาสต้นของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จ ณ เมืองกำแพงเพชร เมื่อระหว่างวันที่ ๑๘ -๒๗ สิงหาคม ๒๔๔๙ มหาวิทยาลัยจึงได้ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานต่างๆ จัดงานเฉลิมฉลองโดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินภาคเหนือและเยาวชนสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ ณ หอศิลปะดุริยนาฎ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. การสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพระราชประวัติและการเสด็จประพาสต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่ ๒๐ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. จะมีการแสดงละครหุ่นโจ หลุยส์

ละครหุ่นที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดประกวดหุ่นโลก หรือ World Festival of Pupet Art 2006 ที่กรุงปราก สาธารณรัฐเชก จะมาแสดงให้ชมฟรี จึงขอเชิญทุกท่านที่ต้องการสัมผัสความงดงามของหุ่นละคร โจ หลุยส์ เข้าชมได้ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม จ.กำแพงเพชร”

…………………………………………….