พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงพระกรุณาแก่ปวงชนชาวไทยได้ทรงแนะแนวทางในการดำรงค์ชีวิตของคนไทยให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์ดิฉันรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเดือดร้อนในการหาเงินมาใช้หนี้ดอกเบี้ยอย่างที่เคยเป็น ไม่ได้ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจึงทำให้ชีวิตของดิฉันมีความสุขขึ้นอย่างเห็นได้ชัด  ดิฉันขอเชิญชวนคนไทยทุกคนหันมาใช้ชีวิตอย่างพอเพียงด้วยกันนะคะ