วันที่ 7-8 สิงหาคม ดิฉันมีโอกาสร่วมเป็นทีมวิทยากรกระบวนการ ในงานการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ที่กองกิจการนิสิต ม. นเรศวรเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน ผู้เข้าร่วมงานส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ด้านการพัฒนาบัณฑิตมายาวนาน จากสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือหลากหลายสถาบัน ทุกท่านล้วนพกพา tacit knowledge มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างออกรสชาดซึ่งล้วนแต่กลั่นมาจากความภาคภูมิใจของคนที่มีอาชีพครูผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูทั้งสิ้น

              ในวันที่ 8 สิงหาคม วันที่ 2 ของงานขณะที่นั่งเพลิดเพลินกับการฟังวิทยากรบนเวที อ. หนึ่ง (ดร. รุจโรจน์) ก็มากระซิบว่าจะให้เป็นผู้ดำเนินรายการช่วง AAR ตอนแรกดิฉันไม่มั่นใจว่าจะสามารถทำได้ และกล่าวปฏิเสธไป แต่ อ.หนึ่งยืนยันว่า ดิฉันทำได้ จึงตัดสินใจทำ  สิ่งแรกที่ทำคือเดินตรงไปที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อขอจำนวนสถาบันผู้เข้าร่วม สิ่งที่ดิฉันได้คือรายชื่อสถาบัน 23 สถาบัน แต่ละสถาบันมีตัวแทนตั้งแต่ 1 คน ถึง 34 คน และ อ. หนึ่งให้เงื่อนไขว่า ต้องให้คนที่ไม่มีโอกาสได้นำเสนอต่อกลุ่มใหญ่ทำ AAR ทางเลือกในการจัดการเหลือน้อยลง เพราะว่าไม่สามารถเลือกตัวแทนจากทุกสถาบันได้ ประกอบในเวลาอันสั้นไม่สามารถจดจำทุกคนได้ และที่นั่งไม่ได้จัดแยกโต๊ะเป็นวงกลมให้เลือกตัวแทนได้

              ทางเลือกที่มีก็คือ การตัดสินใจเลือกจากหน้าตา(ผู้ที่ดิฉันยังไม่เห็นว่าเดินออกไปนำเสนอหน้าห้อง) และวัยวุฒิ (ตามหลักเด็กก่อนสลับกับผู้ใหญ่หลัง) บอกตามตรงดิฉันตื่นเต้นมากค่ะ

               โชคดีที่คณะผู้จัดงานแจกหัวข้อ AAR ให้กับสมาชิกในห้องก่อนที่ดิฉันจะขึ้นไปทำหน้าที่จึงเป็นอุปกรณ์ช่วยชีวิตของดิฉัน เพราะมีเวลาเตรียมการน้อยมาก แค่จัดการกับความตื่นเต้นของตนเองก็หมดเวลาไปโขแล้ว  (และโชคดีที่เคยเข้าร่วมงาน UKM 3 ครั้งหลังจึงพอจำบรรยากาศมาใช้ได้บ้าง) จึงเริ่มต้นจากกระดาษแผ่นนั้น ขอให้ทุกท่านในที่ประชุมบอกความรู้สึกว่า

1. คาดหวังอะไรจากการเข้าร่วมการสัมมนา

2. สิ่งที่ได้เกินความคาดหวัง

3. สิ่งที่ได้น้อยกว่าความคาดหวัง

4. ตั้งใจจะกลับไปทำอะไรบ้าง

            และระหว่างที่ฟังผู้ร่วมสัมมนาทำ AAR ดิฉันก็พยายามนึกถึงศัพท์ KM ที่จะสามารถนำมาใช้ได้ (ดิฉันตก Deep Listening ไปโดยปริยาย) เพื่อจะทำให้การดำเนินรายการไม่สะดุดหรือหกคะเมนตีลังกาไม่เป็นท่าไปซะก่อน

              และที่โชคดีอีกอย่างหนึ่งคือ มี อ. วิบูลย์ คอยช่วยประคองให้การทำ AAR สำเร็จผ่านไปอย่างที่ดิฉันต้องขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้อย่างมาก เฮ้อ ผ่านไปจนได้ และได้ประสบการณ์เยอะทีเดียวค่ะ