มาตรฐานการศึกษาของชาติ

  ติดต่อ

  มาตรฐานการศึกษา  

มาตรฐานการศึกษา อุดมการณ์ของจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก

คนไทยเป้นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา

จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญและการบริหารงานโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน

มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

สรุปการศึกษาที่สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอย่างสมดุลย์ระหว่าง ปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรมเพื่อมุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีให้กับเด็กๆของชาติอันเป็นสิ่งที่จะพัฒนาผู้ใหญ่ในอนาคตนั่นเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุปราณี

หมายเลขบันทึก: 44547, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 15:37:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มาตรฐานการศึกษา

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)